VAN WONDZORG
NAAR WONDGENEZINGInloopspreekuur

Heeft u een wond die slecht geneest?
Meld u nu aan voor het volgende inloopspreekuur en ontvang vrijblijvend advies over de behandelmogelijkheden die wij zien voor de genezing van uw wond.

AANMELDEN


COMPLEXE WONDZORG

Wij bieden een uniek zorgconcept en zijn specialist in onder andere het behandelen van slecht genezende wonden. Onze medisch specialisten, wondconsulenten en verpleegkundigen hebben zich volledig gespecialiseerd in complexe wondgenezing. Door de jarenlange ervaring die we hebben te combineren met unieke behandelmethoden kunnen we u de zekerheid bieden dat u bij ons de meest effectieve behandeling krijgt.


In Nederland zijn naar schatting 500.000 patiënten met één of meer slecht genezende wonden. Het hebben van een wond die niet of slecht geneest, zorgt voor veel onnodig leed voor de patiënt of zelfs sociaal isolement met alle gevolgen van dien.

Heeft u een wond die moeilijk geneest en herkent u één of meer van onderstaande klachten/beschrijvingen?

 • U heeft een wond die langer dan 3 weken bestaat?
 • Er is weinig tot geen genezing van uw wond zichtbaar?
 • Is u verteld dat uw wond niet te genezen is en dat u ermee moet leren leven?
 • Heeft u diverse behandelingen ondergaan aan uw wond zonder genezing?
 • Wordt u van het kastje naar de muur gestuurd?
 • Schaamt u zich voor uw wond of bent u bang dat mensen het ruiken?
 • Wordt u beperkt in uw dagelijks leven? Kunt u bijvoorbeeld moeilijker lopen, uw werkzaamheden niet uitvoeren of niet spelen met uw kinderen of uw kleinkinderen?
 • Heeft u continu pijn?

Neem dan contact met ons op per telefoon of maak vrijblijvend een afspraak zodat we kunnen bepalen of onze behandelmethoden voor u geschikt zijn.De Da Vinci Kliniek heeft met haar gespecialiseerde aanpak aantoonbaar betere resultaten bereikt en veel mensen genezen die dachten dat dit niet meer mogelijk was.
Herkent u één of meer van bovengenoemde beschrijvingen, maak dan vrijblijvend een afspraak of raadpleeg uw huisarts of medisch specialist.

KENGETALLEN WONDZORG


Genezingspercentage

0123456789001234567890%

Behandelde patiënten

01234567890012345678900123456789001234567890

HET BEHANDELTRAJECT


1. VERWIJZING

Na ontvangst van de verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist kunnen wij uw behandeltraject starten.


2. INTAKE KLINIEKARTS

Het medische intakegesprek vindt plaats met een van onze kliniekartsen.

3. INTAKE WONDCONSULENT

Tijdens de wondintake met een van onze wondconsulenten wordt uw wond bekeken en beoordeeld.


4. AANVULLEND ONDERZOEK

De kliniekarts en wondconsulent bepalen of aanvullend onderzoek bij u noodzakelijk is.

5. BEHANDELING

De behandeling van uw wond wordt uitgevoerd volgens behandelplan en indien nodig tussentijds bijgesteld.


6. NAZORG

Na afronding van uw behandeling bekijken wij met u welke nazorg er nog nodig is.


BEHANDELMOGELIJKHEDEN

Wij bieden een breed scala aan behandelmogelijkheden waaronder:

 • Antibiotica
 • Compressietherapie
 • Epidermal grafting
 • Hyperbare zuurstoftherapie
 • Madentherapie
 • Negatieve druktherapie
 • Offloading
 • Platelet gel
 • Scherp debridement
Antibiotica

Sommige wonden genezen slecht omdat er veel bacteriën in groeien. Antibiotica worden voorgeschreven om het afweersysteem te ondersteunen in de infectiebestrijding.

Compressietherapie

Het doel van compressietherapie is, door druk van buitenaf:

 • de bloed- en lymfestroom te verbeteren door de functie van de kapotte kleppen in de bloedvaten te ondersteunen;
 • oedeem snel en blijvend te laten verdwijnen.

Oedeem is een vochtophoping die op verschillende plekken
in het lichaam kan zitten en die altijd rond een wond zit.
Door vermindering van het oedeem verbetert de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen en is genezing van de wond vaak mogelijk.

Behandeling met behulp van zwachtelen

Compressie betekent het uitoefenen van druk waarbij de behandeling is gericht op het verbeteren van de bloedcirculatie in de benen en verwijderen van oedeem.

Een drukverband om het onderbeen (zwachtelen) vermindert de stuwing en de vochtophoping in het onderbeen. Er wordt een aantal lagen verband om uw been aangelegd.
Dit geeft een gevoel van “strak zitten” en kan als onaangenaam worden ervaren.

Bij het geven van compressie moet de druk het hoogst zijn rond de enkels en vandaar geleidelijk
afnemen in de richting van het hart (naar de knie).
Dit wordt bereikt door de zwachtel onder constante spanning aan te brengen (van voet richting bovenbeen).
Daarnaast moet de druk gelijkmatig worden verdeeld over alle zijden van het been.
Het been is vaak niet overal gelijkmatig rond. Bij het zwachtelen zal de druk het hoogst zijn op de uitstekende delen zoals het scheenbeen of de enkels.
De druk zal lager zijn op de ‘flauw gebogen’ zijkanten van het been, terwijl in de holtes geen druk uitgeoefend wordt.
Het kan de eerste keren zo zijn dat uw been flink in omvang afneemt waardoor het verband gaat afzakken,
dit is een goed teken. De aangebrachte zwachtels kunnen 3 tot 7 dagen blijven zitten afhankelijk van de afname van het oedeem,
het afzakken van de zwachtels en de productie van wondvocht

Epidermal grafting

Een wondbehandeling doormiddel van epidermal grafting is een kleine huidtransplantatie die poliklinisch en zonder narcose (de meeste patiënten ervaren weinig tot geen pijn) wordt uitgevoerd. Een apparaatje wordt met een band om uw bovenbeen bevestigd en verwarmt de gezonde huid. Door de combinatie van negatieve druk en warmte (37-40 graden) ontstaan er blaasjes gevuld met vocht. Dit vocht bevat stoffen die nodig zijn voor nieuwe huidvorming. Door de blaasjes via een niet-plakkend verband op uw wond aan te brengen, verloopt de huidvorming over de wond sneller.

De behandeling verloopt als volgt:

De wond wordt schoongemaakt.

 • Het apparaat oogst cellen van het bovenbeen (dit duurt ongeveer 30- 45 minuten)
 • De geoogste cellen (‘grafts’) worden op de niet-helende wond aangebracht doormiddel van een siliconenverband
 • Op de behandelde wond wordt een negatief druksysteem aangebracht in de vorm van een pleister en als dit nodig is een compressie verband (zwachtel)
 • De huid waar de geoogste cellen zijn weggehaald (donorsite) wordt verbonden en geneest binnen enkele dagen

Dit geheel blijft 1 week zitten en na 1 week wordt het verband verwisseld waarbij het siliconenverband met de blaasjes blijft zitten.

Vervolgens krijgt u wederom gedurende 1 week hetzelfde verband. Na 2 weken mag ook het siliconen verband met de blaasjes worden verwijderd. De wond wordt voor een aantal weken dus niet gespoeld en niet schoongemaakt om te voorkomen dat de getransplanteerde cellen worden verwijderd.

Na ongeveer 3 weken worden de eerste resultaten gezien in de vorming van nieuwe huid

Hyperbare zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie bij diabetische voetwonden

Mensen die al jaren last hebben van suikerziekte krijgen op den duur last van schade aan het lichaam door de constant verhoogde glucosewaarden.
Eén van de meest voorkomende complicaties betreft wonden welke niet of nauwelijks genezen. Deze zitten meestal aan de voeten en de onderbenen.

Patiënten met deze chronische wonden hebben een uitgebreide medische begeleiding nodig. Hierbij zijn vaak een (vaat)chirurg, internist,
revalidatiearts, podotherapeut en een schoenmaker betrokken.
De chronische wonden leiden regelmatig tot infecties en kunnen leiden tot ziekenhuisopnamen.
Uiteindelijk kunnen deze problemen leiden tot amputatie van het betreffende ledemaat.

Bij diabetische wonden spelen een aantal ongunstige omstandigheden een rol.
Veruit de meest ongunstige factor is de verminderde doorgankelijkheid van de grote en de kleine vaten.
Hierdoor wordt de aanvoer van zuurstofrijk bloed belemmerd.
Het gevolg hiervan is dat er weefsel afsterft, de afweercellen minder goed gaan functioneren en de capaciteit om collageen aan te maken af neemt.
Verder gedijen allerlei bacteriën bijzonder goed in een zuurstofarme omgeving.

Hyperbare zuurstoftherapie is een methode om dit zuurstoftekort aan te pakken.
Door toediening van 100% zuurstof onder een verhoogde omgevingsdruk wordt de hoeveelheid zuurstof in uw bloed veel groter.
Hierdoor wordt een overmaat aan zuurstof via het bloed naar het wondgebied getransporteerd waar het de wondgenezing van uw voet verbetert.

Dit gebeurt onder andere door:

 • Vrijkomen van stamcellen uit het beenmerg en groeifactoren welke zorgen voor weefselaanmaak en herstel
 • Het tegengaan van de infectie door ondersteunen van de natuurlijke afweer
 • Het aanpakken van de infectie door verbetering van de werking van bepaalde antibiotica
 • Aanmaak van nieuwe bloedvaatjes rondom de wond op de voet waardoor de wondgenezing wordt gestimuleerd ook nog nadat de hyperbare zuurstoftherapie is afgerond

Gemiddeld zijn 40 behandelingen nodig om tot genezing te komen. Dit komt neer op 5 behandelingen per week (iedere werkdag één behandeling) gedurende 8 weken.

Madentherapie

Veel open wonden zijn bedekt met afgestorven weefsel (necrose), dit verstoort de wondgenezing.
Maden van de goudvlieg voeden zich bij voorkeur met afgestorven weefsel.
Ze zijn niet in staat gezonde huid op te eten.
Met hun speeksel maken de maden het afgestorven weefsel vloeibaar, waardoor ze dit kunnen opnemen. Ze kunnen wel tot 25 keer hun eigen gewicht in 3 dagen opnemen.

Alle maden zijn uiteraard steriel gekweekt. Doorgaans worden er een vijftigtal in een soort theezakje gestopt dat op de wond gelegd wordt, daar bovenop komt nog een stevig absorberend verband zodat de patiënt de larven niet ziet, wat de psychologische weerstand vermindert. De larven kunnen er hun kopje doorsteken en bij de wond geraken, maar niet ontsnappen

Negatieve druktherapie

Negatieve druktherapie betekent dat er vacuüm wordt gebruikt bij de behandeling van uw wond.

Dit vacuüm wordt gecreëerd door een pomp en een wondbedekker (een soort spons).
De pomp zorgt voor een negatieve druk op uw wond. Daardoor wordt er vocht uit uw wond getrokken, dat via de spons doorgegeven wordt aan een slang. Deze slang voert het vocht af naar een opvangbeker.

De negatieve druk therapie zorgt ervoor dat de wond minder diep wordt en stimuleert de doorbloeding en de aangroei van nieuw weefsel, waardoor de wond beter kan genezen.

Offloading

Diabetische voetproblemen ontstaan vaak door een verhoogde druk. Om problemen op te lossen en te voorkomen, moet deze druk weggenomen worden. Dit noemen we offloading.

Offloading wordt toegepast bij verhoogde druk. Deze druk kan ontstaan doordat de vorm van de voet verandert of doordat de schoenen niet goed zijn. Een natuurlijke respons van het lichaam op druk, is de vorming van eelt. Dit verhoogt de druk nog verder en maakt de schade nog erger, omdat een bloeduitstorting onder het eelt kan ontstaan.
Abnormale eeltvoming met een bloeduitstorting is een voorloper van een wond.

Offloading begint met het regelmatig weghalen van eelt door de zorgverlener of een erkende voetverzorger. Daarnaast moeten alle schoenen goed geïnspecteerd worden als mogelijke oorzaak van drukverhoging. Het soort schoeisel vertelt namelijk veel over de oorzaak van het huiddefect.

Als er een wond is moet de druk op een andere manier verlaagd worden.
Bedrust geeft optimale rust, maar is niet haalbaar omdat het vier tot twaalf weken kan duren voordat een voetwond is genezen. Alleen bij een acute infectie is dit noodzakelijk.
Krukken of rolstoel zijn meestal niet mogelijk vanwege andere problemen. Ook veroorzaken krukken vaak een verhoogde druk onder de andere voet en dat is ook niet wenselijk.

Offloading met gips of een speciale schoen is de beste oplossing. Het voordeel hiervan is dat u kunt blijven lopen.

Er is een variatie aan offloading technieken beschikbaar:

 • Vilt en foam
 • Schoenen waarvan de zool alleen onder de middenvoet en hiel zit (forefoot offloading schoen, verbandschoen)
 • Schoenen met een ronde afwikkel zool (zoals schommelstoel)
 • Een gipslaars
 • Een gipsschoen
Platelet gel

Bij platelet gel behandelingen wordt gebruik gemaakt van uw eigen bloed dat gebruikt wordt om de wondgenezing te stimuleren en een ‘boost’ te geven aan diverse weefselcellen.

Voor een behandeling wordt een kleine hoeveelheid bloed via een infuus bij u afgenomen. Met minicentrifuges wordt uit dit bloed een geconcentreerde hoeveelheid bloedplaatjes gescheiden (PRP) en wordt er een gel van gemaakt (platelet gel). Deze platelet gel (PLG) bestaat uit een mengsel van geconcentreerde bloedplaatjes en witte bloedcellen en wordt aangebracht op de wondgebieden.

Het effect van deze behandeling is dat de in uw eigen bloedplaatjes opgeslagen groeifactoren vrijkomen die direct op de bestaande wond worden aangebracht om zo de wondgenezing te versnellen/stimuleren.

Na de behandeling wordt de wond met speciale verbandmiddelen verbonden.
Scherp debridement

De wond wordt 1 tot 2 keer per week schoongemaakt met behulp van een scherpe lepel. Dit wordt een scherp debridement genoemd.
We doen dit om de wond schoon te maken en weer te activeren. Dit stimuleert de genezing.

Uw wond wordt plaatselijk verdoofd zodat u deze behandeling zonder pijn kunt ondergaan.ONDERZOEKEN

Naar aanleiding van de intakegesprekken met de kliniekarts en wondconsulent wordt bepaald of er nog aanvullend onderzoek nodig is voordat met de behandeling van uw wond gestart kan worden.
Enkele mogelijke onderzoeken zijn:

 • Enkel-arm index
 • Tcom meting
 • Teendruk meting
 • Veneuze Duplex
 • Weefselonderzoek (biopt)
 • Wondkweek
Enkel-arm index

De enkel-arm-index is een onderzoek om vast te stellen of er vernauwingen in de slagaders van de benen zijn.

Hiervoor wordt de bloeddruk gemeten aan de bovenarm en net boven de enkel. Vervolgens worden deze waarden met elkaar vergeleken. De verhouding tussen de bloeddruk (bovendruk) in de onderbenen en de bloeddruk (bovendruk) in de armen is de enkel-arm-index.

Tcom meting

Transcutane zuurstofmeting (TCOM)

Heeft u diabetes en een wond aan de voet, dan kan zuurstofgebrek in het weefsel rondom de wond een van de oorzaken zijn waarom de wond niet geneest. Om vast te stellen of de wond hypoxisch is, dat wil zeggen zuurstof tekort komt, doen we vooraf, tijdens en na de behandelserie met hyperbare zuurstof een transcutane zuurstofmeting.

Wat is transcutane zuurstofmeting?

De naam zegt het al: we meten zuurstof trans-cutaan, dus door de huid. Door de huid heen doen we, met behulp van sensoren, een vaststelling van het zuurstofgehalte onderhuids ter plaatse van de meting.

Teendruk meting

Een teendrukmeting (of teen-armindex) is een aanvullend onderzoek bij patiënten met niet- of slecht comprimeerbare onderbeensbloedvaten.

De teendrukmeting is een onderzoek naar de bloeddruk in de tenen. Aan de hand van deze meting is te zien of de klachten in de benen worden veroorzaakt door een vernauwing in één van de slagaders van het been. De teendrukmeting wordt  uitgevoerd indien de enkel-arm-index niet te bepalen is door bijvoorbeeld wonden op het onderbeen of enkel. Maar ook bij mensen met diabetes mellitus wordt een teendrukmeting uitgevoerd. Bij deze patiënten is de bloeddruk gemeten aan de benen (enkel-arm-index) niet altijd betrouwbaar. De bloeddruk aan de tenen is wel betrouwbaar. Meestal wordt hiervoor de grote teen gebruikt, maar elke teen waar de bloeddrukmanchet  omheen past is geschikt voor een teendrukmeting. De gemeten bloeddruk wordt vergeleken met de bloeddruk gemeten aan de arm. De verhouding tussen deze twee metingen is de teen-arm index.

Verloop van het onderzoek

De bloeddruk wordt gemeten aan de bovenarm en aan de teen terwijl u ligt op een onderzoeksbank ligt. U krijgt hiervoor een bloeddrukband om de arm en om de teen. Eerst rechts en daarna ook links. Deze worden opgepompt, wat een drukkend gevoel kan geven.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Met een enkel-arm-index erbij duurt het onderzoek gemiddeld ongeveer 30 minuten.

Veneuze Duplex

Een duplexonderzoek is een combinatie van een echografie van de bloedvaten en een doppler onderzoek. 

Echografie van de bloedvaten
Een echografie is het uitzenden en opvangen van geluidsgolven van een zeer hoge frequentie (“ultrageluid”). De organen en bloedvaten kaatsen deze geluidsgolven terug. Dit geluid wordt omgezet in beelden die te zien zijn op een beeldscherm. U hoort of voelt dit geluid niet en het is onschadelijk.

Doppleronderzoek
We maken tijdens dit onderzoek ook gebruik van “doppler techniek”. Dit is een geluidstechniek om de snelheid van de bloedstroom te meten. Dit geluid kunt u wel horen, maar is niet schadelijk voor uw gezondheid.

Voorbereiding
Voor de duplexonderzoeken hoeft u geen specifieke voorbereidingen te treffen, denk alleen aan de volgende punten:

 • Trek gemakkelijk kleding aan. Doe bijvoorbeeld geen lange onderbroek bij een onderzoek van de benen. Bij een onderzoek van de benen moet u uw benen helemaal vrij maken.
 • Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek vertelt de arts u wat er gebeurt.
De arts brengt gel aan op de plaats die wordt onderzocht. De gel voelt koud aan en is nodig voor een goed contact tussen de huid en de kop van het echo apparaat. De arts beweegt de kop over de huid en doet metingen van de bloedvaten die op een monitor zichtbaar worden gemaakt.

Weefselonderzoek (biopt)

Een biopt (hapje weefsel) wordt afgenomen en naar een laboratorium gestuurd.
In het laboratorium wordt het weefsel onderzocht met een microscoop en gekeken welke cellen aanwezig zijn. Dit geeft informatie voor de te volgen behandeling.

Wondkweek

Een wondkweek wordt afgenomen met een kweekstokje of curette en naar een laboratorium gestuurd. In het laboratorium wordt onderzocht welke bacteriën of schimmels in de wond groeien en of de bacteriën resistent zijn voor antibiotica.


VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen met betrekking tot de wondzorg die wij bieden. Staat uw vraag hier niet bij neem dan gerust contact met ons op.

 • Hoe weet ik of de wond die ik heb een complexe wond is?
 • Heb ik een verwijzing van een arts nodig om in de Da Vinci Kliniek behandeld te worden?
 • Heb vaak moet ik voor wondbehandeling naar de kliniek komen?
 • Hoe wordt het vervoer naar de kliniek geregeld indien ik voor vervoer afhankelijk ben van anderen?
 • Bij welke klachten moet ik tussen de wondbehandelingen door contact opnemen met de kliniek?
 • Blijft de thuiszorg ook nog komen voor mijn wondverzorging?
 • Wat moet ik meenemen naar mijn eerste bezoek aan de kliniek?
 • Wat moet ik doen als ik ziek of onverwachts verhinderd ben?
 • Wat kan ik zelf doen om de wondgenezing te versnellen?
Hoe weet ik of de wond die ik heb een complexe wond is?

Een wond valt onder de categorie complexe wond als hij aan tenminste 1 van onderstaande criteria voldoet:

 • Uw heeft een wond die langer dan 3 weken bestaat en waarbij, ondanks de behandeling, nauwelijks of geen verbetering optreedt;
 • U heeft diabetes én een wond aan uw voet of onderbeen;
 • U bent in het verleden bestraald en heeft een wond in dit bestraalde gebied;
 • U heeft een infectie aan het bot, beenmerg of beenvlies.

Indien uw wond aan tenminste 1 van bovenstaande criteria voldoet, kunt u met uw behandeld arts bespreken of u in aanmerking komt voor een behandeling in de Da Vinci Kliniek.

Twijfelt u of de wond die u heeft complex is? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact met ons op of plan een afspraak in.

Heb ik een verwijzing van een arts nodig om in de Da Vinci Kliniek behandeld te worden?

Ja, om in de kliniek behandeld te worden, heeft u een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist nodig.

Heb vaak moet ik voor wondbehandeling naar de kliniek komen?

U wond wordt maximaal 2 keer per week in de kliniek behandeld. De wondconsulent stemt met u af hoe vaak en wanneer de wondbehandeling plaatsvindt.

Hoe wordt het vervoer naar de kliniek geregeld indien ik voor vervoer afhankelijk ben van anderen?

Het is mogelijk om bij uw zorgverzekeraar een machtiging voor zittend ziekenvervoer aan te vragen. Na goedkeuring kunt u gebruik maken van taxivervoer of kunt u de door u gemaakte vervoerskosten declareren.

Bij de aanvraag hiervan ondersteunen we u graag indien u dit op prijs stelt.
Voor informatie over vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekering.

Bij welke klachten moet ik tussen de wondbehandelingen door contact opnemen met de kliniek?

Indien u tussen de wondbehandelingen door 1 of meer van onderstaande klachten krijgt dan is het van belang dat u hierover contact opneemt met de kliniek.

U heeft:

 • koorts;
 • pijnklachten;
 • een grieperig gevoel.

U kunt contact met ons opnemen op het telefoonnummer 040-2180530.

Blijft de thuiszorg ook nog komen voor mijn wondverzorging?

Gedurende de tijd dat u in de kliniek wordt behandeld voor uw wond wordt de wondbehandeling door wondconsulenten en verpleegkundigen uitgevoerd.

Zodra het mogelijk is om de wondzorg (deels) uit te laten voeren door uw thuiszorgorganisatie zal de wondconsulent u hiervan op de hoogte stellen en dit afstemmen met de betreffende thuiszorgorganisatie.

Wat moet ik meenemen naar mijn eerste bezoek aan de kliniek?

Wij zouden het prettig vinden als u naar uw eerste bezoek het volgende meeneemt:

 • uw zorgpas
 • een geldig legitimatiebewijs
 • de verwijsbrief van de medisch specialist of huisarts
 • bij medicijngebruik uw medicijnlijst
 • eventueel gegevens van taxivervoer.
Wat moet ik doen als ik ziek of onverwachts verhinderd ben?

Dan kunt u ‘s ochtends de kliniek bellen en u voor de behandeling afmelden op telefoonnummer: 040-2180530.

Indien u niet in staat bent te bellen dan kunt u ook mailen naar info@davincikliniek.nl

Wat kan ik zelf doen om de wondgenezing te versnellen?

U kunt de genezing van uw wond wel degelijk zelf positief beïnvloeden door het volgende te doen:

 • stoppen met roken
 • zorgen voor voldoende beweging om de doorbloeding te stimuleren
 • gezonde voeding met voldoende eiwitrijke producten


WAT ONZE PATIËNTEN ZEGGEN

Da Vinci Kliniek stelt zich ten doel de behandeling in de kliniek zo effectief en aangenaam mogelijk te maken voor onze patiënten.
In onderstaande video’s delen onze patiënten hun ervaringen met de kliniek.Ze bieden goede begeleiding, leggen alles uit, het materiaal is goed en voelt prettig aan. Dat geeft mij vertrouwen dat de wond dicht gaat en ik mijn leven weer kan oppakken als voorheen.
Er wordt net zo lang gezocht tot er een oplossing komt. Ze maken hier vaak onmogelijke dingen mogelijk.


CONTACTGEGEVENS

Da Vinci Kliniek
T. 040-2180530
F. 040-2180539
E. info@davincikliniek.nl

Locatie Geldrop
Nieuwendijk 49
5664 HB Geldrop

Locatie Amersfoort
Meander Da Vinci
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Volg route Foyer 6 voor Meander Da Vinci.

OPENINGSTIJDEN

Kliniek
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur

De hyperbare zuurstofbehandeling
08.15 – 10.05 uur
10.45 – 12.35 uur
13.15 – 15.05 uur

U dient 15 minuten van te voren aanwezig te zijn in de kliniek.

Route
Klik hier voor de route naar onze kliniek in Geldrop.

Klik hier voor de route naar onze Meander Da Vinci kliniek in Amersfoort.