VERWIJZEN NAAR
DE DA VINCI KLINIEK

DIRECT DOORVERWIJZEN


SAMENWERKING IN DE KETENDe Da Vinci Kliniek behandelt patiënten met complexe wonden en patiënten die een indicatie hebben voor hyperbare zuurstoftherapie.
Dit doen wij in samenwerking met de verwijzer en betrokken zorgprofessionals. Denk hierbij aan de huisarts, verpleegarts, thuiszorgorganisatie en medisch specialist.

De Da Vinci Kliniek gelooft dat het voor het bieden van optimale patiëntenzorg noodzakelijk is dat er nauw wordt samengewerkt door alle direct betrokken zorgprofessionals.

Het bundelen van kennis, het afstemmen van het zorgproces en goede onderlinge communicatie zijn van groot belang omdat ze direct effect hebben op het behandelresultaat, de behandelduur en de kwaliteit van leven van de patiënt.


INDICATIES VOOR BEHANDELING

In de kliniek kunnen patiënten terecht met de volgende indicaties:

Wondzorg

 • Complexe en slecht genezende wonden.
  • Hieronder worden alle wonden verstaan die langer dan 3 weken bestaan en ondanks behandeling niet of slecht genezen.

Hyperbare zuurstoftherapie

 • (Osteo-) radionecrose ongeacht in welk gebied zich dit bevindt
 • Radiatiecystitis, proctitis en enteritis
 • Chronische therapierefractaire osteomyelitis
 • Diabetische ulcera
 • Crush letsels en andere traumatische ischemie waaronder:
  • Compartimentsyndroom
  • Replantatie extremiteiten
  • Huid- en myocutane plastieken met gecompromitteerde circulatie
 • Ernstige, levensbedreigende weke delen infecties, anaeroob of gemengd
 • CO-intoxicatie in bepaalde gevallen
 • Decompressieziekte, gas embolieën

‘Patiënte heeft onlangs de behandeling met hyperbare zuurstof beëindigd. De klachten zijn dankzij deze behandeling aanzienlijk verminderd. Aanvankelijk was patiënte door de pijnklachten nergens toe in staat’
(drs. B. Oei, radiotherapeut, Instituut Verbeeten te Tilburg).

Ik had niet gedacht dat de wond dicht zou gaan. We hebben van alles geprobeerd. HBO heeft de wond doen genezen. Ik ben verrast door het resultaat. De patient kan zijn aangemeten prothese nu eindelijk in gebruik nemen.
(chirurg)


DIRECT VERWIJZEN

Is er sprake van één of meer van bovengenoemde indicaties? Dan kunt u uw patiënt direct en eenvoudig verwijzen via onderstaande button doorverwijzen.
Als u huisarts bent kunt u ook direct verwijzen via Zorgdomein.

DIRECT DOORVERWIJZEN

BEHANDELMOGELIJKHEDEN

De Da Vinci Kliniek biedt een breed scala aan behandelmogelijkheden waaronder:

 • Antibiotica
 • Compressietherapie
 • Epidermal grafting
 • Hyperbare zuurstoftherapie
 • Madentherapie
 • Negatieve druktherapie
 • Offloading
 • Platelet gel
 • Scherp debridement
Antibiotica

Antibiotica worden voorgeschreven om het afweersysteem te ondersteunen in de infectiebestrijding.

Compressietherapie

Zwachtels wordt aangebracht aan extremiteiten ter behandeling van oedeem en om de circulatie te verbeteren.

Epidermal grafting

Een ‘epidermal graft’ is een zeer dunne huidtransplantatie die poliklinisch en zonder verdoving wordt uitgevoerd.

Epidermis van het bovenbeen wordt geoogst middels een combinatie van negatieve druk en warmte en wordt op de wond aangebracht. De ‘donorsite’ geneest binnen enkele dagen.

De wond met getransplanteerde epidermis wordt een aantal weken niet schoongemaakt om te voorkomen dat de getransplanteerde cellen worden verwijderd. Na ongeveer 3 weken worden de eerste resultaten gezien in reepithelialisatie.

Hyperbare zuurstoftherapie

Bij hyperbare zuurstoftherapie wordt 100% zuurstof ingeademd onder een verhoogde omgevingsdruk (2,5 ATA), waardoor het zuurstofgehalte in het bloed en de weefsels toeneemt.

De behandeling duurt 1 uur en 50 minuten per dag, 5 dagen per week, voor 2 weken tot 12 weken afhankelijk van de indicatie.

De combinatie van hoge druk en 100% zuurstof bevordert neoangiogenese, ondersteunt het afweersysteem, verbetert de werking van bepaalde antibiotica en stimuleert wondgenezing.

Madentherapie

Maden van de goudvlieg worden in een theezakje geleverd wat op de wond wordt geplaatst. Met hun speeksel maken de maden necrotisch weefsel vloeibaar, waardoor ze dit kunnen opnemen. Ze kunnen tot 25 keer hun eigen gewicht opnemen in 3 dagen.

Negatieve druktherapie

Negatieve druktherapie wordt gecreëerd door een pomp gekoppeld aan de wondbedekker.
Met behulp van negatieve druk wordt vocht uit de wond onttrokken en de groei van granulatieweefsel gestimuleerd, waardoor de wond sneller minder diep wordt.

Offloading

Bij mensen met neuropathie kunnen wonden aan de voeten ontstaan door drukplekken van slecht passend schoeisel.
Drukontlasting (‘off-loading’) wordt bewerkstelligd door het verwijderen van eelt, het verbinden met vilt en foam, gips, en/of orthopedische schoenen.

Platelet gel

Bij een platelet gel behandeling (een variant van PRP, platelet rich plasma) wordt een venapunctie verricht bij een patiënt, het afgenomen bloed gecentrifugeerd en de bloedplaatjes geïsoleerd.
Er wordt een gel gemaakt van de bloedplaatjes welke wordt aangebracht op de wond. Bloedplaatjes bevatten groeifactoren en kunnen hierdoor de wondgenezing stimuleren.

Scherp debridement

Necrotisch weefsel wordt 1 tot 2 keer per week onder plaatselijke verdoving met behulp van een curette of scalpel verwijderd.


ONDERZOEKEN

Naar aanleiding van de intakegesprekken met de kliniekarts en wondconsulent wordt bepaald of er nog aanvullend onderzoek nodig is voordat met de behandeling gestart kan worden.
Enkele mogelijke onderzoeken zijn:
 • Enkel-arm index
 • TCOM meting
 • Teendrukmeting
 • Veneuze duplex
 • Weefselonderzoek
 • Wondkweek


PUBLICATIES

Op deze pagina vindt u relevante publicaties op het gebied van (complexe) wondzorg en hyperbare zuurstoftherapie.

NAAR PUBLICATIES

VEELGESTELDE VRAGEN


 • Hoe kan ik een patiënt naar de Da Vinci Kliniek doorverwijzen?
 • Hoe wordt het vervoer geregeld indien patiënten voor hun vervoer afhankelijk zijn van anderen?
 • Behandelt de Da Vinci Kliniek ook niet erkende indicaties?
Hoe kan ik een patiënt naar de Da Vinci Kliniek doorverwijzen?

Bent u een huisarts?

Dan kunt u uw patiënt naar ons doorverwijzen via Zorgdomein.

Bent u een medisch specialist?

Dan kunt u een patiënt op meerdere manieren naar ons verwijzen:

 • Via de verwijsbutton op deze pagina
 • Per fax op faxnummer 040-2180539
 • Telefonisch via 040-2180530
Hoe wordt het vervoer geregeld indien patiënten voor hun vervoer afhankelijk zijn van anderen?

De patiënt kan bij zijn zorgverzekeraar een machtiging voor zittend ziekenvervoer aanvragen. Na goedkeuring kan de patiënt gebruik maken van taxivervoer of kan hij de door hem gemaakte vervoerskosten declareren.

Bij de aanvraag hiervan ondersteunen we de patiënt indien hij dit op prijs stelt.
Voor informatie over vergoedingen kunnen zij terecht bij hun zorgverzekering.

Behandelt de Da Vinci Kliniek ook niet erkende indicaties?

De Da Vinci Kliniek is actief vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde en onderhoudt intensief contact met het Zorginstituut Nederland over de lijst van erkende indicaties. De Da Vinci Kliniek neemt alleen patiënten in behandeling met een door het Zorginstituut Nederland erkende indicatie. Op deze regel zijn drie uitzonderingen:

 1. De eerste betreft het behandelen van patiënten in het kader van wetenschappelijk onderzoek. De Da Vinci kliniek participeert in diverse door Medisch Ethische Toetsing Commissie (METC) goedgekeurde wetenschappelijke onderzoeken.
 2. De tweede uitzondering betreft patiënten die worden doorverwezen voor een niet erkende indicatie maar waarvoor er in de literatuur wel wetenschappelijk bewijs te vinden is dat hyperbare zuurstoftherapie een positief effect kan hebben. Wanneer er voor dergelijke patiënten geen ander behandelalternatief is worden deze patiënten in behandeling genomen na goedkeuring van de zorgverzekeraar die daarvoor een machtiging afgeeft.
 3. Als in de situatie onder 2. de zorgverzekeraar toch geen machtiging wil afgeven kan de patiënt ook besluiten de behandeling zelf te betalen.

CONTACTGEGEVENS

Da Vinci Kliniek
T. 040-2180530
F. 040-2180539
E. info@davincikliniek.nl

Locatie Geldrop
Nieuwendijk 49
5664 HB Geldrop

Locatie Amersfoort
Meander Da Vinci
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Volg route Foyer 6 voor Meander Da Vinci.

OPENINGSTIJDEN

Kliniek
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur

De hyperbare zuurstofbehandeling
08.15 – 10.05 uur
10.45 – 12.35 uur
13.15 – 15.05 uur

U dient 15 minuten van te voren aanwezig te zijn in de kliniek.

Route
Klik hier voor de route naar onze kliniek in Geldrop.

Klik hier voor de route naar onze Meander Da Vinci kliniek in Amersfoort.