PRIVACY EN COOKIESPrivacy statement

Bij Da Vinci Kliniek vinden we het van groot belang om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Als u bij één van onze klinieken komt, is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens van u vastleggen.

In het privacy statement staat beschreven op welke wijze Da Vinci Kliniek met uw persoonlijke informatie omgaat en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wilt u meer weten over welke gegevens we bewaren, waarom en wat uw rechten hierin zijn? Lees dan hier onze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens

De gebruiker accepteert dat de door hem aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand kunnen worden opgeslagen. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor de realisatie van statistieken, de verzending van publiciteitsberichten conform de voorkeuren van de gebruiker, de administratie van de diensten en het beheersen van incidenten. Da Vinci Kliniek is verantwoordelijk voor deze bestanden.

De rechthebbende heeft op elk moment het recht op toegang tot de betreffende bestanden, waarbij deze zijn rechten kan uitoefenen wat betreft rectificatie, verwijdering en inzage zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiertoe dient de rechthebbende een door hem ondertekend verzoek met zijn adresgegevens toe te sturen, opdat Da Vinci Kliniek de bevestiging hiervan kan retourneren.

De rechthebbende van de gegevens geeft op uitdrukkelijke wijze toestemming voor het gebruik van de gegevens voor de voorheen genoemde doeleinden door Da Vinci Kliniek en al zijn locaties of onderdelen, zowel als door die bedrijven of instellingen die nodig zijn voor het verlenen van dezelfde diensten en producten zoals door de gebruiker verzocht.

Cookies

De website van Da Vinci Kliniek maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Da Vinci Kliniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Da Vinci Kliniek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Copyrights

Op alle door Da Vinci Kliniek verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust.

Een bezoeker van de Da Vinci kliniek mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de Da Vinci Kliniek opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Da Vinci kliniek, ook niet via een eigen netwerk.

VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.

BEHANDELINGEN

Amersfoort
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Arnhem
Hyperbare zuurstoftherapie

Geldrop
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Hoogeveen
Hyperbare zuurstoftherapie

Rotterdam
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Waalwijk
Hyperbare zuurstoftherapie