Onderzoek naar hyperbare zuurstoftherapie bij weefselschade na bestraling van de borst

Onderzoek-op-het-gebied-van-hyperbare-zuurstoftherapie.png

Onderzoek naar hyperbare zuurstoftherapie bij weefselschade na bestraling van de borst

Binnen Da Vinci Kliniek vinden wij het van groot belang om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Eén van de indicaties die wij geregeld behandelen met hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) is weefselschade na bestraling van de borst. Naar deze indicatie hebben we in de afgelopen jaren verschillende studies gedaan. Zie hieronder een opsomming van enkele onderzoeken:

In 2020 heeft arts Nicole Spruijt samen met collega’s een artikel gepubliceerd waarbij zij heeft gekeken naar weefselschade na bestraling van de borst. De patiënten ondergingen gemiddeld 44 sessies. Er werd gekeken naar pijn, fibrose, oedeem en bewegingsbeperking. Op vier verschillende tijdstippen werden de klachten doormiddel van vragenlijsten gemeten. Uit de studie kwam naar voren dat op alle klachten een significante verbetering te zien was. Ook na 12 maanden bleken de verbeteringen te zijn aangehouden. Zie voor het hele artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7819722/pdf/DHMJ-50-206.pdf

In 2021 heeft onderzoekster Eva Meier samen met collega’s een retrospectieve studie uitgevoerd. Ze deed onderzoek naar een groep patiënten die voor- en na hun borstreconstructie HBOT kregen. Deze vergeleek zij met een controlegroep die geen HBOT kregen. De patiënten in beide groepen waren met elkaar afgestemd op dezelfde levensstijlkenmerken. Het resultaat is dat er geen significant verschil te zien was in complicaties na de operatie tussen beide groepen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de groep die HBOT onderging significant meer ernstige weefselschade na bestraling had dan de groep die geen HBOT kreeg. Zie voor de samenvatting van het artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34547780/

In 2022 heeft onderzoekster Marilot Batenburg samen met collega’s een retrospectieve cohortstudie gedaan naar de impact van HBOT op late bestralingsschade en kwaliteit van leven bij borstkankerpatiënten. Bij een grote groep patiënten heeft zij gekeken naar de uitkomsten van kwaliteit van leven vragenlijsten die op verschillende tijdstippen zijn uitgevraagd. Gekeken is naar borst- en armsymptomen, pijn en kwaliteit van leven. Conclusie is dat de borstkankerpatiënten met weefselschade na bestraling minder pijnklachten, borst- en armsymptomen aangeven. De kwaliteit van leven verbeterde gedurende en na afloop van de behandeling. Zie voor het hele artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8357739/pdf/10549_2021_Article_6332.pdf

Momenteel loopt er in samenwerking met het UMCU een gerandomiseerd gecontroleerde prospectieve studie onder patiënten met weefselschade na bestraling van de borst. De studie wordt uitgevoerd door promovenda Dieuwke Mink van der Molen. Zij verwacht in het voorjaar van 2023 haar artikel te publiceren.

 

VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.