Wondscholing huisartspraktijken

De Da Vinci Kliniek vindt het belangrijk om haar kennis en ervaring op het gebied van wondbehandeling en genezing te delen met andere zorgprofessionals.

Op 25 oktober vond er in de kliniek een KOH-scholing (Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg) over wondbehandeling plaats. Maar liefst 88 zorgprofessionals uit huisartsenpraktijken in regio Eindhoven volgden deze geaccrediteerde scholing die een combinatie was tussen theorie en praktijk.

Diverse onderwerpen kwamen aan bod waaronder compressietherapie, scherp debrideren en het gebruik van moderne verbandmaterialen.

Het doel om de kennis op het gebied van wondgenezing verder uit te breiden en de samenwerking in de regio te versterken is zeker behaald.

VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.