MEER (NA)ZORG VOOR PSYCHOSOCIAAL WELBEVINDEN EN FYSIEKE REVALIDATIE NA ONCOLOGISCHE INGREEP

Dr. Luc Strobbe, chirurg oncoloog, Canisius Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen.

‘We hebben er voor gekozen om het zorgpad rondom het psychosociaal welbevinden van de patiënt goed vorm te geven. We hebben daarvoor een multidisciplinair team waarin we alle patiënten bespreken waarbij extra zorg noodzakelijk is’, aldus Luc Strobbe, chirurg oncoloog in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen.

Binnen het CWZ is al langer aandacht voor de implementatie van de richtlijn Oncologische Revalidatie met daarin vooral aandacht voor het psychosociaal welbevinden. ‘De patiënten worden door de specialistisch verpleegkundige (mammacare, integrale gastro-intestinale oncologie e.d.) ingebracht in het multidisciplinair overleg (MDO). Deze specialistisch verpleegkundige is namelijk degene die alle patiënten drie maanden na de chirurgische ingreep terugziet in een nazorgconsult. Tijdens dit consult krijgt de patiënt een vragenlijst, de zogenaamde “Lastmeter”, om te beantwoorden.

Indicatie specifiek

Meerwaarde om deze patiënten in een MDO te bespreken ligt volgens Strobbe in het feit dat men als team kan kijken wat voor traject er voor de desbetreffende patiënt nodig is. ‘Dat meteen alle disciplines aan bod komen en dat de patiënt in kwestie tijdig geholpen kan worden. De benadering is indicatie specifiek. Ieder kankertype kent zijn eigen problematiek met bijpassende oplossingen.’

Fysieke revalidatie

Het zorgpad fysieke revalidatie heeft inmiddels ook vorm gekregen. Klachten als vermoeidheid, pijn en fysieke problemen leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren in het dagelijks leven en een verminderde bijdrage aan de arbeidsmarkt. Het multidisciplinair overleg wordt hier geleid door een revalidatiearts, op indicatie ook met consult van de sportarts.

Follow Up

Strobbe is het eens met het IvHG dat het gewenst is in de nazorg een item op te nemen waarbij specifiek bij die patiënten die bestraald zijn, meer aandacht komt voor de complicaties. ‘Zeker met het oog op de rationalisatie van de follow up en het feit dat de huisarts steeds vaker mensen zal zien met vragen daarover. Wat voor een radiotherapeut en chirurg vanzelfsprekend kan lijken, is dat voor de niet specialistische arts of verpleegkundige vaak niet.’

VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.

BEHANDELINGEN

Amersfoort
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Arnhem
Hyperbare zuurstoftherapie

Geldrop
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Hoogeveen
Hyperbare zuurstoftherapie

Rotterdam
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Waalwijk
Hyperbare zuurstoftherapie