Long-COVID

In juli 2022 is er onderzoek* gepubliceerd over positieve effecten die hyperbare zuurstoftherapie (HBOt) laat zien bij de behandeling van Long-COVID patiënten.
De onderzoeken laten een positief effect zien op cognitieve functies ten opzichte van de placebo groep. Patiënten die daadwerkelijk hyperbare zuurstof kregen, hadden meer verbetering ten aanzien van aandacht, geheugen, energie, slaap, pijn en psychiatrische klachten dan de controle groep. Ook lieten MRI scans positieve veranderingen in de hersenen zien.

Er is nog veel onbekend over Long-COVID/post-COVID-syndroom: zowel over hoe de klachten ontstaan als welke behandelingen effectief kunnen zijn. Ook rondom de behandeling met hyperbare zuurstoftherapie staan nog vragen open, bijvoorbeeld over hoe lang het positieve effect aanhoudt.
Da Vinci Kliniek heeft in samenwerking met andere zorgverleners een studieprotocol opgesteld om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, en is op dit moment op zoek naar financiering om de studie uit te kunnen voeren. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dit publiceren op onze website.

Als Da Vinci Kliniek voelen we wel de urgentie om de behandeling mogelijk te maken voor patiënten met Long-COVID.

De behandeling bieden wij aan onder de volgende voorwaarden:

 • De klachten zijn 3 maanden na de positieve Covid-19 test nog aanwezig;
 • Het gaat om cognitieve klachten (zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratie- en aandachtsproblemen en overprikkelingsverschijnselen);
 • Patiënten moeten verwezen worden door een medisch specialist of huisarts.

Behandeling wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering, patiënt betaalt zelf de kosten. Wel raden wij alle patiënten aan een verzoek tot vergoeding te doen bij hun zorgverzekeraar (middels een machtiging) en/of hun werkgever.

Heeft u een patiënt of bent u een patiënt die voor behandeling in aanmerking komt en wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar info@davincikliniek.nl.

Medisch specialisten en huisartsen kunnen rechtstreeks verwijzen via onze website www.davincikliniek.nl.

Verwijzingen vanaf de huisarts voor long COVID patiënten worden toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 1. Leeftijd patiënt is 18 jaar of ouder.
 2. Doorgemaakte COVID infectie, bij sterke voorkeur middels PCR test bewezen. In uiterste geval onbewezen maar zeer aannemelijk uit anamnese, bijvoorbeeld in periode dat testen nog niet uitgebreid gedaan werd.
 3. Minimaal 3 maanden na initiële COVID infectie met minstens 2 maanden aanhoudende klachten.
 4. Onder de symptomen van de patiënt in ieder geval klachten in het cognitieve domein zoals concentratie- of geheugenproblemen, vergeetachtigheid of verhoogde prikkelbaarheid, verminderde tolerantie voor prikkels, problemen met plannen of organiseren.
 5. Klachten hebben een significante negatieve invloed op het dagelijks functioneren.
 6. Er is geen alternatieve verklaring of zijn er aanwijzingen voor een andere specifieke aandoening en dit dient afdoende zorgvuldig te zijn uitgesloten. Hiervoor worden bekende co-morbiditeiten en voorgeschiedenis in kaart gebracht.
 7. Aannemelijk moet worden gemaakt dat er andere behandelopties geprobeerd zijn dan wel overwogen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld fysio-, of ergotherapie, diëtiek, psychologische of POH-ggz begeleiding. Het netwerk van (eerdere) behandelaars wordt hierbij gedocumenteerd, en waar gepast (bijvoorbeeld bij een behandelaar die gelijktijdig zorg levert) gecontacteerd en/of meegenomen in correspondentie.
 8. Zoals gebruikelijk bij niet-erkende indicaties wordt de patiënt uitgebreid geïnformeerd over de huidige stand van wetenschap rondom deze indicatie en wat er verwacht kan worden van de behandeling. De behandeldoelen van patiënt worden in het licht hiervan doorgenomen en gedocumenteerd. Ook wordt er uiteraard een behandelovereenkomst voor niet-erkende indicaties getekend.
 9. De patiënt wordt gevraagd deel te nemen aan de registratiestudie.
 10. We behandelen maximaal 40 keer conform het protocol van de Israëlische studie.

Wij waarschuwen verder patiënten en zorgverleners voor aanbieders van zogenaamde ‘milde’ hyperbare zuurstoftherapie: de hoeveelheid zuurstof en druk die door hen gebruikt worden zijn veelal (veel) lager dan in het gepubliceerde onderzoek. Omdat de werkzaamheid van de therapie juist afhangt van de hoeveelheid zuurstof en druk, is het volstrekt onduidelijk of ‘milde’ hyperbare zuurstoftherapie dezelfde effecten geeft. Een goed onderscheid is te maken door te vragen of een hyperbaar centrum contracten heeft met zorgverzekeraars voor andere, wel-erkende indicaties: zo ja, dan wordt in dit centrum de behandeling aangeboden tegen medisch-wetenschappelijke voorwaarden en volgens de geldende kwaliteitsstandaarden.

Er zijn  9 hyperbare centra in Nederland waar volgens bovenstaande hyperbare zuurstoftherapie wordt aangeboden, te weten Amersfoort, Amsterdam, Geldrop, Goes, Hoogeveen, Rijswijk, Rotterdam, Sneek en Waalwijk

*https://www.nature.com/articles/s41598-022-15565-0
*https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158222002832?via%3Dihub


VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 5 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.