Wat is hyperbare zuurstoftherapie?


Bij bestraling van kanker wordt het omliggende gezonde weefsel in meer of mindere mate meebestraald. Bij grofweg 10% van de patiënten leidt dit tot blijvende klachten zoals: pijn, roodheid en verharding. We noemen dit ook wel late bestralingsschade. Afhankelijk van de locatie van het aangedane weefsel kan dit tot behoorlijke functionele beperkingen leiden.

Het gezonde weefsel dat is meebestraald is niet meer in staat normaal te functioneren. Cellen herstellen niet meer goed, bloedvaatjes gaan te gronde en er komt geen voldoende zuurstof meer in het gebied. Zuurstof is nodig om weefsels goed te kunnen laten functioneren. Zonder zuurstof gaat het weefsel verder achteruit en verergeren de klachten.

Dit proces van achteruitgang zien we ook optreden bij sommige diabetische voetwonden. Nu is niet de bestraling de oorzaak voor de achteruitgang van cellen en bloedvaatjes maar de diabetes. Een diabetische voetwond geneest niet wanneer er niet voldoende zuurstof bij de wond kan komen als gevolg van een gebrek aan kleine bloedvaatjes. En als je pech hebt dan kan er ook nog een bacteriële infectie van de wond ontstaan.

Hyperbare zuurstoftherapie zorgt er nu voor dat het zuurstoftekort wordt opgeheven in het beschadigde weefsel, nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt en het verbetert de cellen (stamcellen en groeifactoren) die van belang zijn voor het herstel. Zowel in aantal als in kwaliteit. Indien er sprake is van een bacteriële infectie helpt hyperbare zuurstof het lichaam deze infectie te bestrijden en kan het de werking van bepaalde antibiotica verbeteren. Zowel de wond als de infectie worden hierdoor van binnenuit bestreden.

Bij hyperbare zuurstoftherapie wordt 100% zuurstof ingeademd onder een verhoogde omgevingsdruk, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed en de weefsels toeneemt. Het gaat hierbij om dagelijkse behandelingen van 1 uur en 50 minuten voor een periode van 6 tot 8 weken (weekends geen behandeling). De aangroei van bloedvaatjes heeft tijd nodig daarom zijn meerdere behandelingen nodig. Deze nieuwe bloedvaatjes blijven bestaan ook na afloop van de behandeling zodat herstel voortduurt.

Hyperbare zuurstoftherapie stimuleert en verbetert het beschadigde weefsel door:

  • het aanmaken van nieuwe bloedvaatjes die door bestraling of diabetes beschadigd zijn
  • de aanvoer van stamcellen naar het aangedane gebied met als effect het stimuleren en activeren van wondgenezing en herstel van weefsel
  • ondersteuning van de natuurlijke afweer tegen infecties
  • verbetering van de werking van bepaalde antibiotica

In basispakket van uw verzekering

Hyperbare zuurstoftherapie is een door het Zorginstituut Nederland erkende behandeling en wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.


VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.