Veelgestelde vragen hyperbare zuurstoftherapie

Op deze pagina hebben we de antwoorden op de meest voorkomende vragen over hyperbare zuurstoftherapie bij de Da Vinci Kliniek alvast voor u verzameld. Heeft u een vraag die hier niet bij staat dan kunt u deze stellen via de button “stel uw vraag” of per telefoon op het telefoonnummer van de vestiging waar u onder behandeling bent.

 • Heb ik een verwijzing van een arts nodig om in Da Vinci Kliniek behandeld te worden?
 • Wat is hyperbare zuurstoftherapie?
 • Wat is de kans van slagen?
 • Kent hyperbare zuurstoftherapie ook bijwerkingen?
 • Kan ik ziek worden van de behandeling?
 • Hoe lang duurt de behandeling?
 • Ik ben voor vervoer naar de kliniek afhankelijk van anderen. Wat zijn hierin de mogelijkheden?
 • Helpt HBO ook bij lymfe-oedeem?
 • Ik zit in een rolstoel, is dat een probleem?
 • Ik ben bedlegerig, is dat een probleem?
 • Wat moet ik meenemen naar mijn eerste bezoek aan de kliniek?
 • Wat moet ik doen als ik ziek of onverwachts verhinderd ben?
 • Moet ik stoppen met roken?
 • Kan ik een dagje overslaan?
 • Vergoedt mijn verzekeraar de behandeling?
Heb ik een verwijzing van een arts nodig om in Da Vinci Kliniek behandeld te worden?

Ja, om in de kliniek behandeld te worden, heeft u een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist nodig. U kunt echter wel een vrijblijvende afspraak maken in onze kliniek zodat we kunnen beoordelen of u voor behandeling in aanmerking komt.

Wat is hyperbare zuurstoftherapie?

Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) is een door het Zorginstituut Nederland erkende medische specialistische behandeling. Het wordt vooral ingezet bij patiënten met moeilijk te genezen weefselschade of wonden ontstaan als gevolg van bestraling bij kanker of als complicatie van diabetes (diabetische wonden).

Patiënten nemen tijdens een behandeling plaats in een drukcabine. De omgevingsdruk in de cabine wordt verhoogd tot 2,5 atmosfeer. Dit is te vergelijken met een druk die heerst op een diepte van 15 meter onder water. Bij deze druk adem je via een masker of een ‘hood’ 100% zuurstof. Normale buitenlucht bevat 21% zuurstof. Het zuurstofaanbod is bij 100% zuurstof en 2,5 atmosfeer 12,5 keer groter dan onder normale omstandigheden (21% zuurstof en 1 atmosfeer). Hierdoor zal de hoeveelheid zuurstof die oplost in het bloedplasma flink toenemen. De extra hoeveelheid zuurstof gebonden aan hemoglobine en opgelost in plasma zal in totaliteit ongeveer 30% groter zijn dan onder normale omstandigheden.

Wat is de kans van slagen?

Dat is moeilijk te voorspellen. Kans op genezing of vermindering van de klachten hangt van veel verschillende factoren af. Bijvoorbeeld waar in het lichaam de klachten zijn, hoe lang de klachten al bestaan, wat voor soort weefsel beschadigd is, etc. Kans van slagen kan daarom variëren van heel klein tot circa 80%.

Kent hyperbare zuurstoftherapie ook bijwerkingen?

Hyperbare zuurstoftherapie kent weinig bijwerkingen en is een veilige behandeling. De bijwerkingen van hyperbare zuurstoftherapie zijn mild en gaan gelukkig meestal vanzelf weer over. Met welke mogelijke bijwerkingen moet u rekening houden als u behandeld wordt met hyperbare zuurstof?

 • Oorklachten
 • Bijziendheid (voorbijgaand)
 • Moeheid en/of gewichtsverlies
 • Zuurstof “hit” (zeldzaam)

Oorklachten

Oorklachten kunnen optreden als u onvoldoende vermogen heeft om de oren bij de drukopbouw te klaren. We besteden ruim tijd aan het aanleren van manieren waarop u uw oren kunt klaren. Toch kan het voorkomen dat u te laat signaleert dat de oren niet “vrij” komen. Dan kunnen er oorklachten optreden. Deze worden behandeld met ontzwellende neusdruppels en een korte rustperiode.

Bijziendheid

Bijziendheid is een langzaam toenemend effect van de zuurstof op de ooglens. De breking van licht door de ooglens verandert iets. Gelukkig gaat dit vanzelf weer over. Vanaf 6 weken na de laatste behandeling zijn de ogen weer als vanouds.

Vermoeidheid

Vermoeidheid kan optreden en zeer sterk wisselen tussen individuele patiënten. De één geeft aan geen vermoeidheid te ervaren, een ander zegt dat de behandeling veel energie kost. Gelukkig is ook dit na afloop van de behandeling over.

Zuurstofintoxicatie

Zuurstofintoxicatie is een zeldzame bijwerking (1 op de 3.300 sessies). Door acute werking van zuurstof op het zenuwstelsel kan de patiënt een kortdurend epileptisch insult krijgen in de hyperbare kamer. Dit is van korte duur en gaat na stoppen van de zuurstoftoediening ook snel over. De patiënt houdt er ook niets aan over, kan zich het vaak niet eens herinneren. Het is ook geen reden om de behandelserie te staken. Goede eerlijke voorlichting is ook hier de beste manier.

Al met al zijn dit relatief onschuldige bijwerkingen zonder blijvende problemen.

Kan ik ziek worden van de behandeling?

U wordt niet ziek of zieker van hyperbare zuurstoftherapie.  U kunt tijdelijk wel vermoeid raken.

Hoe lang duurt de behandeling?

Dat hangt af van de indicatie waarvoor u wordt behandeld. Het aantal behandelsessies varieert in de regel van 10 tot 40 behandelingen. Iedere behandelsessie duurt 1 uur en 50 minuten. De behandelsessies worden op doordeweekse dagen gegeven. Welke tijdstippen er voor u mogelijk zijn, wordt met u besproken bij het intakegesprek met de verpleegkundige.

Ik ben voor vervoer naar de kliniek afhankelijk van anderen. Wat zijn hierin de mogelijkheden?

Het is mogelijk om bij uw zorgverzekeraar een machtiging voor zittend ziekenvervoer aan te vragen. Na goedkeuring kunt u gebruik maken van taxivervoer of kunt u de gemaakte vervoerskosten declareren bij uw verzekeraar.

Bij de aanvraag hiervan ondersteunen we u graag indien u dit op prijs stelt.
Voor informatie over vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekering.

Helpt HBO ook bij lymfe-oedeem?

Nee, of soms een beetje. Hyperbare zuurstoftherapie werkt oedeemremmend. Oedeem ten gevolge van weefselschade door bestraling neemt af. Het mechanisme hierachter is grotendeels onbekend. Enerzijds kan de vasoconstrictie, het tijdelijk vernauwen van bloedvaatjes, door de toename van de hoeveelheid zuurstof een rol spelen, anderzijds kan de neo-angiogenese, het vormen van nieuwe haarvaatjes, de doorstroming in het weefsel verbeteren en wellicht zo ook afvoer van oedeem vergemakkelijken.

Indien er echter veel lymfeklieren zijn weggenomen, zoals bijvoorbeeld bij een okselkliertoilet, dan is het effect van hyperbare zuurstof op bijvoorbeeld oedeem in de arm, veel minder. Hyperbare zuurstof zorgt voor de aanmaak van bloedvaatjes. Het zorgt niet voor de aanmaak van nieuwe lymfeknoopjes of -vaatjes. Daardoor is er geen effect op het oedeem wat door ontbreken van lymfevaten wordt veroorzaakt. Wel kan het zijn dat door vermindering van de late bestralingsschade er in de borst meer capaciteit komt voor de afvloed van lymfe in de arm en zien we soms wel verbetering.

Ik zit in een rolstoel, is dat een probleem?

Gedurende de tijd dat u in de kliniek wordt behandeld, vinden alle wondbehandelingen in de kliniek plaats tenzij anders met u afgesproken.

Zodra het mogelijk is om de wondzorg (deels) uit te laten voeren door uw thuiszorgorganisatie zal de wondconsulent u hiervan op de hoogte stellen en dit afstemmen met de thuiszorgorganisatie.

Ik ben bedlegerig, is dat een probleem?

Nee, het is geen probleem als u bedlegerig bent. Wij hebben een speciale brancard voor mensen die alleen plat kunnen liggen. Indien u bedlegerig bent, volgt u de behandeling liggend op dit brancard. Ook is het mogelijk in halfzittende houding de behandeling te volgen. Samen met u kijken we naar de beste oplossing voor u.

Wat moet ik meenemen naar mijn eerste bezoek aan de kliniek?

Graag verzoeken wij u om het volgende mee te nemen als u voor uw eerste bezoek naar de kliniek komt: 

 • uw zorgpas
 • een geldig legitimatiebewijs
 • de verwijsbrief van de medisch specialist of huisarts
 • bij medicijngebruik uw medicijnlijst
 • eventueel gegevens van taxivervoer
Wat moet ik doen als ik ziek of onverwachts verhinderd ben?

Indien u ziek of onverwachts verhinderd bent, verzoeken wij u om ‘s ochtends te bellen met de vestiging waar u onder behandeling bent zodat zij weten dat u die dag niet kunt komen.

Moet ik stoppen met roken?

Ja. Wilt u de therapie de meeste kans van slagen geven, dan raden we u aan te stoppen met roken. Wellicht dacht u er al eens over na dit te doen. Dit is uw kans. Uw huisarts kan u helpen met tips, adviezen, medicijnen en een stop-met-roken programma. Vaak is is ook nog vergoed in uw zorgpolis. Lukt het u niet te stoppen met roken, dan spreken wij in ieder geval met u af twee uur voor en twee uur na de behandelsessie niet roken, anders heeft de behandeling die dag geen zin.

Kan ik een dagje overslaan?

Liever niet. Probeer elke behandelsessie te volgen. Als u minder vaak komt of langere tijd afwezig bent, kan de behandeling minder goed aanslaan.

Vergoedt mijn verzekeraar de behandeling?

Indien u de juiste indicatie heeft, vergoedt uw verzekeraar deze behandeling. Een behandeling met hyperbare zuurstoftherapie zit in het basispakket.


VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.

BEHANDELINGEN

Amersfoort
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Arnhem
Hyperbare zuurstoftherapie

Geldrop
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Hoogeveen
Hyperbare zuurstoftherapie

Rotterdam
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Waalwijk
Hyperbare zuurstoftherapie