Hyperbare zuurstoftherapie bij crush letsels

HBOT-bij-crush-letsels-16082023.jpg

Hyperbare zuurstoftherapie bij crush letsels

Naast de bekendere indicaties voor hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) zoals weefselschade na bestraling en diabetische ulcera, kan HBOT ook ingezet worden als adjuvans in de behandeling van crush letsels. Crush letsels ontstaan door beknelling of beklemming en kunnen gepaard gaan met ernstige bot en weke delen letsels. HBOT kan bij ernstige crush letsel bijdragen aan de genezing, bijvoorbeeld door de reductie van oedeem, het opheffen van acute ischemie in weke delen, ondersteuning van genezing van bot en weke delen (o.a. door verbetering van osteoblast functie en collageen productie) en een synergistisch effect met antibiotica.

In een recent gepubliceerde studie heeft de Australische arts Ian Millar samen met collega’s verder onderzoek gedaan naar het effect van HBOT op patiënten met complexe tibia fracturen met ernstig weke delen letsel. In een internationale, multicenter, randomised, controlled trial, werden tussen 2007 en 2014, 120 patiënten gerandomiseerd tussen standaard zorg (N=59) of standaard zorg met 12 sessies HBOT, gestart binnen 48 uur (N=58). Er werd gekeken naar de incidentie van het ontstaan van acute necrose, een acute infectie, een combinatie van die twee, en kwaliteit van leven 12 en 24 maanden na het trauma.

Hoewel ze geen statistisch significante verschillen vonden in acute infectie (22% in HBOT groep vs 32% in controle groep), zagen ze in de HBOT groep een significante reductie in het aantal patiënten met weke delen necrose (28% vs 53%) en geïnfecteerde necrose (9% vs 27). Patiënten hadden significant minder lange termijn complicaties, waaronder delayed union.  De patiënten die met HBOT waren behandeld hadden bij 12 en 24 maanden follow up betere gemiddelde scores van fysiek functioneren, minder belemmering van dagelijkse activiteiten en lagere gemiddelde pijnscores.

Wilt u het hele artikel van Millar et. al. (2022) lezen? Ga naar bit.ly/43GfkX2

VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 5 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.