WELKOM BIJ
DE DA VINCI KLINIEK

Kliniek voor complexe wondgenezing en hyperbare zuurstoftherapie
STEL UW VRAAG

OVER ONS

De Da Vinci Kliniek biedt een uniek zorgconcept en is specialist in het behandelen van patiënten met complexe wonden en patiënten met klachten na bestraling.

Wij begrijpen dat het hebben van een wond of klachten na bestraling een grote impact heeft op uw leven. Daarom hechten we veel waarde aan een persoonlijke benadering en het inzetten van een behandeling die past bij uw zorgvraag.
Ons doel is om uw kwaliteit van leven te verbeteren door uw complexe wonden te genezen of uw klachten na bestraling te verhelpen. Dit bereiken wij door innovatieve wondbehandelingen en hyperbare zuurstoftherapie in te zetten met aantoonbare resultaten.

Specialist in de behandeling van complexe wonden en bestralingsklachten

De Da Vinci Kliniek biedt een uniek zorgconcept en is specialist in het behandelen van patiënten met complexe wonden en patiënten met klachten na bestraling.

Wij begrijpen dat het hebben van een wond of klachten na bestraling een grote impact heeft op uw leven. Daarom hechten we veel waarde aan een persoonlijke benadering en het inzetten van een behandeling die past bij uw zorgvraag.
Ons doel is om uw kwaliteit van leven te verbeteren door uw complexe wonden te genezen of uw klachten na bestraling te verhelpen. Dit bereiken wij door innovatieve wondbehandelingen en hyperbare zuurstoftherapie in te zetten met aantoonbare resultaten. Dit doen wij vanuit onze twee vestigingen in Geldrop en in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Onze medisch specialisten, wondconsulenten en verpleegkundigen hebben zich volledig gespecialiseerd in het genezen van complexe wonden en het behandelen van late bestralingsschade. Door de jarenlange ervaring die wij hebben te combineren met unieke en innovatieve behandelmethoden kunnen we u de beste behandeling bieden.

Onze behandelingen zetten het lichaam aan tot herstel of vervanging van beschadigde cellen en weefsel. Deze behandelingen zijn gericht op het ondersteunen en activeren van genezingsprocessen. Het resultaat is dat 79% van de wonden door ons gesloten wordt en 75% van de patiënten met bestralingsschade geen of aanzienlijk minder klachten ervaart na de behandeling.

We hechten grote waarde aan een persoonlijke benadering omdat we begrijpen dat het hebben van een wond of klachten na bestraling een grote impact heeft op uw kwaliteit van leven. We vinden het belangrijk om u goed te informeren en betrekken bij uw behandeling en de nazorg. Ook werken we samen met uw verwijzer en/of thuiszorgorganisatie. Het is onze ervaring dat we op deze manier de beste behandelresultaten bereiken.wondgenezing wondzorg chronische wond hyperbaar da Vinci

WAAROM KIEZEN VOOR DE DA VINCI KLINIEK?

De Da Vinci Kliniek heeft zich volledig gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met complexe wonden of late bestralingsschade. Onze artsen, wondconsulenten en verpleegkundigen zijn experts op dit vakgebied en bieden u de behandeling die nodig is om u snel te genezen en de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

SAMENWERKING

We werken samen met andere zorgprofessionals in de keten voor wondzorg en late bestralingsschade. Door goede onderlinge afspraken en communicatie over de benodigde zorg kunnen wij onze patiënten het optimale behandelresultaat garanderen.


SPECIALISTISCHE KENNIS

U wordt behandeld door experts op het gebied van complexe wondgenezing en late bestralingsschade. Wij zetten onze jarenlange ervaring in om u de juiste behandeling en het optimale behandelresultaat te bieden.

INNOVATIE

Het is ons doel om een bijdrage te leveren aan innovatie in wondgenezing. Dit betekent dat wij actief zoeken naar behandelingen die een positieve bijdrage leveren aan de behandelduur, het resultaat en de kwaliteit van leven van onze patiënten.


SNEL GEHOLPEN

U kunt bij ons snel terecht voor zowel uw eerste intake als de behandeling.

U STAAT CENTRAAL

Wij doen er alles aan om te zorgen dat u de tijd die u bij ons in zorg bent positief ervaart.
Wij weten dat het zorgtraject voor u al zwaar genoeg is en stellen dan ook alles in het werk om uw tijd bij ons zo aangenaam mogelijk te maken.


WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Wij vinden het van groot belang om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek met als doel om met behulp van de resultaten innovatieve behandelmethoden en technieken te ontwikkelen.

WERKEN BIJ

Wil je werken bij de Da Vinci Kliniek? Bekijk onze vacatures en reageer direct.


Vacatures

CLIËNTENRAAD


Het doel van de cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van de kliniek de belangen van de patiënten te behartigen. De cliëntenraad zet zich in om de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van patiënten te bevorderen.
Hierdoor worden de patiënten zoveel mogelijk betrokken bij de gang van zaken tijdens de behandeling in de kliniek.


DOWNLOAD

KLACHTENBEMIDDELING

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?
Alle medewerkers van de Da Vinci Kliniek zetten zich in om goede zorg te verlenen.
Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Indien dit het geval is, kunt u dit het beste direct bespreken met de medewerker die dit betreft of met de kliniekarts.

Bespreken met de klachtenfunctionaris
Wilt u zelf niet het gesprek aangaan of leverde het gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een vertrouwelijk gesprek voeren met de klachtenfunctionaris.


De klachtencommissie
Als u een objectief oordeel over de gegrondheid van uw klacht wenst, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de kliniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris binnen de kliniek via het secretariaat.

U kunt een klacht indienen via:

E-mail: klacht@davincikliniek.nl
Post: Da Vinci Kliniek, t.a.v. Klachtenfunctionaris, Nieuwendijk 49, 5664 HB Geldrop


DOWNLOAD

PARTNERS

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

CONTACTGEGEVENS

Da Vinci Kliniek
T. 040-2180530
F. 040-2180539
E. info@davincikliniek.nl

Locatie Geldrop
Nieuwendijk 49
5664 HB Geldrop

Locatie Amersfoort
Meander Da Vinci
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Volg route Foyer 6 voor Meander Da Vinci.

OPENINGSTIJDEN

Kliniek
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur

De hyperbare zuurstofbehandeling
08.15 – 10.05 uur
10.45 – 12.35 uur
13.15 – 15.05 uur

U dient 15 minuten van te voren aanwezig te zijn in de kliniek.

Route
Klik hier voor de route naar onze kliniek in Geldrop.

Klik hier voor de route naar onze Meander Da Vinci kliniek in Amersfoort.