“DE PATIËNTEN VINDEN DE THERAPIE, ONDANKS DE INTENSITEIT, ACHTERAF MEEVALLEN.”

Melanie van Logchem is verpleegkundig specialist en is werkzaam op de mammapoli van het IJsselland Ziekenhuis. Melanie is gespecialiseerd in de behandeling van mammacarcinoom en ziet patiënten met borstkanker op haar spreekuur gedurende het gehele diagnostisch-,behandel- en nazorgtraject. Sinds een aantal jaar verwijst zij patiënten met late bestralingsklachten van de mamma voor een behandeling met hyperbare zuurstoftherapie onder andere naar het IvHG.

Wat is jouw ervaring met hyperbare zuurstoftherapie tot nu toe?

‘Heel positief. Bij het merendeel van de patiënten die wij hebben doorgestuurd voor hyperbare zuurstoftherapie zijn de klachten zoals atrofie, fibrose, oedeem, bewegingsbeperking en pijn die ten gevolge van de radiotherapie zijn ontstaan, verminderd. Natuurlijk verdwijnen de klachten niet altijd volledig maar patiënten zijn vaak al heel blij dat de klachten verminderen.’

Op welk moment tijdens de behandeling verwijs jij de patiënt?

‘Ik verwijs naar hyperbare zuurstoftherapie als we alle andere mogelijke therapieën, waaronder oedeemtherapie, al geprobeerd hebben en dit niet het gewenste effect heeft gehad. Ook overleg ik met de patiënt of zij de intensieve behandeling van hyperbare zuurstoftherapie aan kan en wil ondergaan. Veel patiënten hebben een lang behandeltraject achter de rug en zien er erg tegenop om wederom een aantal weken lang dagelijks een behandeling te moeten ondergaan. Soms is het dan beter nog even te wachten.’

Welke resultaten zie je?

‘Patiënten die na een borstsparende operatie radiotherapie hebben ondergaan en last hebben van een pijnlijke en harde borst hebben na de behandeling met hyperbare zuurstof vaak minder pijn, de borst is zachter en de huid soepeler.’

Wat zijn de reacties die je krijgt van patiënten?

‘De patiënten vinden de therapie, ondanks de intensiteit, achteraf meevallen. Ze worden goed opgevangen bij het IvHG, er is goede begeleiding. Tevens werkt het lotgenotencontact therapeutisch. Patiënten zitten dagelijks met dezelfde groep mensen in de tank, praten met elkaar en delen dingen met elkaar. Dit heeft een positief effect op de verwerking. Wat betreft het effect van de behandeling is dit per patiënt verschillend. Het heeft ook te maken met wat je de patiënt voorspiegelt. Ik ben reëel, ik zeg dat het kan werken, maar geef geen garanties. Maar, ik heb nog geen patiënt gehad bij wie het helemaal niet heeft gewerkt.

Hoe zie jij de toekomst van hyperbare zuurstoftherapie?

‘De toekomst is positief. Steeds meer zorgverleners weten van hyperbare zuurstoftherapie dat het bij verschillende indicaties ingezet kan worden. Ik hoop wel dat er nog meer wetenschappelijk onderzoek verricht zal worden naar het effect van hyperbare zuurstoftherapie bij de behandeling van klachten na bestraling voor borstkanker. Op dit moment zijn er nog niet veel studies gedaan. Indien wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat hyperbare zuurstoftherapie effectief is zal deze behandeling een vaste plaats in het behandelprotocol kunnen gaan innemen.’

VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.

BEHANDELINGEN

Amersfoort
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Arnhem
Hyperbare zuurstoftherapie

Geldrop
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Hoogeveen
Hyperbare zuurstoftherapie

Rotterdam
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Waalwijk
Hyperbare zuurstoftherapie