Update 16 maart mbt het Coronavirus

Bezoek aan de kliniek

U bent patiënt bij Da Vinci Kliniek en heeft deze week een afspraak in één van onze klinieken voor wondzorg of u bent in behandeling voor hyperbare zuurstoftherapie:

Als u zich ziek voelt, klachten heeft van verkoudheid en/of verhoging (temperatuur tot 38.0 graden Celsius) wordt u verzocht niet voor behandeling naar de kliniek te komen en uw afspraak af te bellen.

Als u ook koorts heeft (temperatuur hoger dan 38.0 graden Celsius) en kortademig bent of hoest, verzoeken wij u om uw afspraak af te bellen en tevens contact op te nemen met uw huisarts.

Als u geen van bovenstaande klachten heeft, kunt u gewoon naar de afspraak gaan. Enkele vestigingen van onze klinieken bevinden zich in een ziekenhuis, het kan zijn dat daar aanvullende maatregelen (gaan) gelden.

Belangrijk is dat Da Vinci Kliniek het landelijk RIVM beleid volgt, zodra dit verandert zal ook ons beleid waar nodig worden aangepast.

Welke maatregelen nemen onze klinieken?

 Als Da Vinci Kliniek nemen wij een aantal extra maatregelen om te zorgen dat wij u veilig kunnen blijven behandelen:

  1. Extra check voor start van de behandeling:
    1. Als u bij ons komt dan wordt er gevraagd of u in één van de aangemerkte risicogebieden bent geweest en/of u luchtwegklachten en/of koorts heeft.
    2. Zodra wij bij een patiënt of medewerker een verdenking op het coronavirus constateren worden ter plekke passende maatregelen getroffen.
  2. Grondige desinfectie van de HBO-kamer en behandelruimten tussen de behandelingen door

Medewerkers

  • Momenteel zijn er geen medewerkers besmet met het coronavirus
  • Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden of medewerkers in risicogebieden zijn geweest
  • Alle medewerkers hebben instructies ontvangen m.b.t. de voorzorgsmaatregelen, medewerkers met klachten van verkoudheid, kortademigheid en/of koorts blijven uit voorzorg thuis

Algemene vragen over coronavirus

Voor algemene vragen over het coronavirus en de actuele ontwikkelingen en maatregelen, verwijzen wij u naar de RIVM website:   https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

* Risicogebieden worden aangegeven op de bovengenoemde RIVM-website, de situatie verandert steeds dus raadpleeg voor uw bezoek de RIVM website.

VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.