OPSCHALEN ZORGACTIVITEITEN DA VINCI KLINIEK


De Nederlandse Zorgautoriteit, heeft middels een urgentielijst medisch specialistische zorg, gecommuniceerd dat de reguliere medische zorg kan worden opgeschaald. De behandeling van complexe wonden en diabetische voetwonden is in deze lijst opgenomen.

Dit betekent dat wij als Da Vinci Kliniek stapsgewijs onze reguliere zorg gaan opschalen, per direct beginnen we met de behandeling van complexe wonden en diabetische voetwonden. Dit doen we uiteraard op een verantwoorde wijze waarbij we de actuele richtlijnen volgen.

Deze richtlijnen gelden zowel voor onze zorgverleners als voor onze patiënten. In onze klinieken hebben we ervoor gezorgd dat onze patiënten en onze zorgverleners de 1,5 meter veiligheidsnorm goed kunnen naleven. Daar waar persoonlijk contact noodzakelijk is zijn de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig.

Ook zullen we daar waar mogelijk zorg op afstand inzetten en/of behandelingen in de thuis situatie aanbieden.

Wat houdt dit in:

Onze vestigingen in Geldrop, Amersfoort en Rotterdam zijn open voor het insturen van patiënten met complexe wonden met een bestaansduur langer dan 3 weken en geen genezingstendens. Patiënten kunnen verwezen worden via zorgdomein, middels een online verwijzing via www.davincikliniek.nl of telefonisch.

Voor de behandeling van patiënten werken wij nauw samen met de betrokken zorgverleners, zoals huisarts, medisch specialist en thuiszorgorganisaties. Het is in voorkomende gevallen mogelijk om een intake/consult op afstand te doen met behulp van onder andere beeldbellen.

Het multidisciplinaire voetenspreekuur van Da Vinci Kliniek in Amersfoort op woensdag is volledig beschikbaar voor het insturen van patiënten. Ook vanuit de regionale transmurale afspraken diabetische voet in de regio Zuidoost Brabant kunnen patiënten verwezen worden via zorgdomein, middels een online verwijzing via www.davincikliniek.nl of telefonisch.

Tevens heeft Da Vinci Kliniek de mogelijkheid voor wondadvies op afstand, middels de Siilo app. Mocht u met wond gerelateerde vraagstukken zitten waar u niet direct antwoord op heeft, neem dan contact op met Kasia Huisman. Dit is mogelijk door in de Siilo-app de QR-code te scannen. U kunt uw casus of vraag meteen meesturen.

Kasia zal dan, de casus binnen een breed team van ervaren wondprofessionals (wondconsulent, vaatchirurg, internist en plastisch chirurg) bespreken en u voorzien van een behandeladvies. Hiervoor worden geen kosten berekend.

Richtlijnen die wij volgen zijn:

Voorwaarden opschalen reguliere zorg Ministerie van VWS, 23 april 2020

Coronabeleid Zelfstandige Klinieken Nederland, 24 april 2020

Wij willen er samen met u voor zorgen dat iedereen in deze bijzondere tijd de best mogelijke zorg krijgt!VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.

BEHANDELINGEN

Amersfoort
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Arnhem
Hyperbare zuurstoftherapie

Geldrop
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Hoogeveen
Hyperbare zuurstoftherapie

Rotterdam
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Waalwijk
Hyperbare zuurstoftherapie