Platelet gel

Wat is platelet gel?

Een platelet gel behandeling is een behandeling met lichaamseigen bloedplaatjes die worden ingezet om de wondgenezing te stimuleren. 

Bloed bestaat uit twee componenten, te weten plasma en cellen. Plasma is de waterige component waarin zich o.a. de zogenaamde stollingsfactoren bevinden. Cellen zijn daarentegen de vaste component. Er bestaan drie soorten cellen: 

  1. De rode cellen die zorgen voor transport van zuurstof vanuit de longen naar de weefsels toe en transport van kooldioxide vanuit de weefsels naar de longen toe. 
  2. De witte cellen die een rol spelen bij de afweer tegen bacteriën en virussen. 
  3. De bloedplaatjes die samen met de stollingsfactoren uit het plasma zorgen voor een bloedstolsel (bloedprop). Als eenmaal een bloedstolsel gevormd wordt, veranderen de bloedplaatjes van vorm en scheiden zij groeifactoren uit die het lichaam aangeven dat er reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht om beschadigd weefsel (wonden) te herstellen. 

Voor wie is platelet gel?

Een chronische wond is een vorm van weefselbeschadiging. De genezing kan om diverse redenen verstoord zijn. Platelet gel kan worden ingezet bij wonden waar de genezing te langzaam gaat en waar een extra stimulans wenselijk is. In het multidisciplinair overleg van de Da Vinci Kliniek wordt bepaald of uw wond geschikt is voor een behandeling met platelet gel. 

Door een hoge concentratie bloedplaatjes (ongeveer 4 maal hoger dan normaal) op de wond aan te brengen, wordt het wondgebied gestimuleerd tot het verrichten van reparatiewerkzaamheden. 

De bloedplaatjes worden als een gel (lijm) aangebracht om ervoor te zorgen dat de bloedplaatjes ook een aantal dagen op het wondgebied blijven plakken. Op deze wijze wordt een poging gedaan om de wond sneller tot genezing te brengen.

Hoe verloopt de behandeling met platelet gel?

De eerste keer dat u behandeld wordt met de bloedplaatjes gel, wordt de wond gemeten en bepaald hoeveel bloed er moet worden afgenomen. Er wordt 50-60 ml bloed afgenomen, ongeveer een half koffiekopje. 

Er wordt een vleugelnaaldje in een ader in uw arm gebracht. Vervolgens wordt uw bloed in een spuit opgevangen waarin zich een antistollingsmiddel bevindt. Daarna wordt het bloed in een speciale centrifuge geplaatst en na ongeveer 30 minuten worden het plasma en de bloedplaatjes in een aparte spuit opgevangen. 

Uit het plasma wordt een stollingsfactor genaamd thrombine gehaald. Om de bloedplaatjes tot een gelachtige massa te maken, wordt deze thrombine toegevoegd aan de bloedplaatjes in de spuit. 

Na ongeveer 15 seconden begint zich een gel te vormen in de spuit en wordt deze aangebracht in de wond. Vervolgens wordt de wond op een specifieke manier verbonden. Tevens zal ook een vervolgafspraak met u worden gemaakt voor controle.

We voeren deze behandeling wekelijks uit gedurende een periode van drie weken. Na afloop van deze drie weken wordt het effect van de behandeling geëvalueerd en wordt bepaald hoe het vervolgbeleid eruit ziet. 

Terug naar Complexe Wondzorg


CONTACTGEGEVENS

Da Vinci Kliniek
T. 040-2180530
F. 040-2180539
E. info@davincikliniek.nl

Locatie Geldrop
Nieuwendijk 49
5664 HB Geldrop

Locatie Amersfoort
Meander Da Vinci
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Volg route Foyer 6 voor Meander Da Vinci.

OPENINGSTIJDEN

Kliniek
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur

De hyperbare zuurstofbehandeling
08.15 – 10.05 uur
10.45 – 12.35 uur
13.15 – 15.05 uur

U dient 15 minuten van te voren aanwezig te zijn in de kliniek.

Route
Klik hier voor de route naar onze kliniek in Geldrop.

Klik hier voor de route naar onze Meander Da Vinci kliniek in Amersfoort.