Transcutane zuurstofmeting

Wat is een transcutane zuurstofmeting?

Een Transcutane zuurstofmeting (TCOM) is een meting  van het zuurstofgehalte door de huid.

Bij een aantal aandoeningen, waaronder suikerziekte (diabetes mellitus), kan de doorbloeding van het onderhuidse weefsel en de huid verstoord zijn. Ondanks voldoende doorstroming in de grote bloedvaten in uw lichaam kan er door aantasting van de haarvaten toch een verstoring van de wondgenezing optreden. Om goed te kunnen beoordelen of hyperbare zuurstoftherapie een mogelijke bijdrage kan leveren aan de wondgenezing, wordt dit aanvullende onderzoek uitgevoerd in onze kliniek.

Voor wie is een transcutane zuurstofmeting bedoeld?

Een transcutane zuurstofmeting wordt ingezet bij patiënten met diabetes die een slecht genezende wond hebben. De kliniekarts bepaalt of het wenselijk is om dit onderzoek bij u uit te voeren.

Het onderzoek is bedoeld om het zuurstofgehalte in het bloed vast te stellen en te bepalen of het zinvol is om de behandeling met hyperbare zuurstoftherapie te starten. 

Hoe verloopt een transcutane zuurstofmeting?

De TCOM-meting duurt circa 1 uur. De meting verloopt rustig en is geheel pijnloos. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de behandeltafel. Er wordt één sensor op de borst geplaatst, twee sensoren op het onderbeen, 2 sensoren onder de enkel en één sensor op de voorvoet. 

Vervolgens worden er drie metingen uitgevoerd: 

  1. De eerste meting houdt in dat u 20 minuten plat op uw rug ligt op de behandeltafel, in rust. Hierna worden de zuurstofwaarden genoteerd.
  2. Daarna worden beide benen in een hoek van 30 graden omhoog geplaatst, de zogenaamde stress-test. Na 10 minuten worden de waarden genoteerd. 
  3. Tenslotte krijgt u een mond-neusmasker op waardoor u 100% zuurstof inademt. Na 10 minuten wordt het zuurstofgehalte gemeten. Het mond-neusmasker wordt verwijderd en na 5 minuten worden de laatste waardes genoteerd.

Na dit onderzoek kunnen we zeggen of er sprake is van een zuurstoftekort in en rond de wond. Tevens kunnen we beoordelen of de mate van het zuurstoftekort een reden kan zijn dat de wond niet geneest. Na de meeting zal de wond door de wondconsulent worden verzorgd. 

De uitslag van het onderzoek en de verdere behandeling worden met u besproken door de kliniekarts. 


VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.