Negatieve Druktherapie

Wat is negatieve druktherapie?

Negatieve druktherapie is een behandeling om de genezing van een wond te bevorderen. Bij deze behandeling wordt er negatieve druk oftewel vacuüm gebruikt. Dit vacuüm wordt gecreëerd door een pomp en een wondbedekker op de wond te plaatsen.

De wondbedekker zorgt voor een negatieve druk op de wond waardoor er vocht uit de wond wordt onttrokken. Dit vocht wordt in een speciale beker of in een verband opgevangen. 

De therapie zorgt ervoor dat de wond minder diep wordt en stimuleert de doorbloeding en de aangroei van nieuw weefsel en reguleert het wondvocht. Dit heeft een positief effect op de genezing van de wond. 

Voor wie is negatieve druktherapie?

Negatieve druktherapie is een bewezen therapie die niet meer weg te denken is uit de moderne wondzorg. De therapie is voor diverse wonden effectief inzetbaar. Uw behandelaar bepaalt of deze therapie ook bij u effectief kan worden ingezet. 

Hoe verloopt negatieve druktherapie?

Er kan een keuze gemaakt worden uit een systeem dat gebruik maakt van een foamverband of een systeem dat gebruik maakt van een wonddressing. De foam wordt in de wond aangebracht. De dressing wordt over de wond aangebracht. Bij beide systemen wordt er gebruik gemaakt van een slangetje dat vanaf de wond richting een pompje loopt. Bij de dressing gebruiken we een handzaam pompje op batterijen en bij de foam gebruiken we een mechanische pomp met een opvangsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat er in de wond een vacuüm ontstaat. Hierdoor wordt overtollig vocht vanuit de wond opgezogen.

Het wondverband wordt normaliter één tot twee keer per week verwisseld. Er is tevens de mogelijkheid om compressietherapie te combineren met dit systeem. Dit wordt door uw behandelaar bepaald en met u besproken. 

De duur van de behandeling is afhankelijk van het genezingsproces. Dit hangt onder andere af van uw algehele conditie, het type wond en de grootte van de wond. Uw behandelaar beslist wanneer de behandeling gestopt of aangepast dient te worden. 

Negatieve druktherapie is bedoeld om 24 uur per dag actief te zijn.

Gaat de genezing van uw wond niet vooruit? Dan kan uw behandelaar beslissen om de therapie te wijzigen of te stoppen. Uw behandelaar overlegt in dit geval met u wanneer en waarom de therapie gewijzigd dan wel gestopt wordt.


VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 5 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.