Compressietherapie

Wat is compressietherapie?

Compressietherapie is een behandeling waarbij, door middel van zwachtels of therapeutische elastische kousen, druk wordt aangebracht van buitenaf. Het doel van compressietherapie is tweeledig:

  1. Het ondersteunt de functie van slecht functionerende kleppen in de afvoerende bloedvaten. Dit helpt om de bloed- en lymfestroom te verbeteren. 
  2. Met behulp van compressietherapie kan oedeem (vocht) snel en blijvend verdwijnen. De afname van het oedeem verbetert de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar het wondgebied waardoor wondgenezing vaak mogelijk wordt. 

Voor wie is compressietherapie?

Compressietherapie wordt ingezet bij patiënten die wonden hebben aan benen of voeten en waarbij het verbeteren van de bloedcirculatie van belang is.

Hoe verloopt compressietherapie?

Bij deze therapie wordt een zwachtel (een drukverband) in twee lagen aangebracht om het been. Het is bij het geven van compressie van belang dat de druk het hoogst is rond de enkel en vandaar geleidelijk afneemt in de richting van het hart (richting de knie). Dit wordt bereikt door de zwachtel onder constante spanning aan te brengen en te beginnen bij de voet en te eindigen net onder de knie. 

Bij Da Vinci Kliniek maken wij gebruik van een moderne zwachteltechniek waarbij de zwachtel 1 tot 2 keer per week wordt verwisseld. Deze techniek is patiëntvriendelijk aangezien de zwachtel dun is en comfortabel draagt. Tevens is het nog mogelijk om uw vertrouwde schoeisel te dragen. 

Nadat uw wond genezen is, wordt vaak een therapeutische kous voorgeschreven om te voorkomen dat er opnieuw vocht in uw been ontstaat. 

Deze behandeling wordt in Da Vinci Kliniek vaak gecombineerd met negatieve druktherapie. 


VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.