De afgelopen weken zijn we met z’n allen  in een stroomversnelling gekomen wat betreft het oplopen van het aantal Corona besmettingen en de maatregelingen die dat met zich meebrengt.

Via deze update willen wij u graag laten weten dat er geen noodzaak is om onze zorg aan te passen.

Als medisch specialistische kliniek nemen wij onze verantwoordelijkheid om het coronavirus actief te bestrijden nog steeds erg serieus. De veiligheid en gezondheid van onze patiënten en het team staan voorop. 

Sinds de uitbraak van het coronavirus hanteren wij strikt de meest actuele richtlijnen van het RIVM. Hierdoor en door aanvullende maatregelingen die wij zelf hebben getroffen, kunnen wij ook nu onze zorgverlening op een veilige manier blijven aanbieden. We volgen de berichtgeving op de voet en mocht de situatie veranderen, dan informeren wij u hierover.

Heeft u reeds een afspraak voor een intake of bent u onder behandeling bij ons, dan wijzigt er niets en ontvangen wij u graag in één van onze klinieken. Ook kunt u op reguliere wijze door uw behandelend arts verwezen worden.

 
Mondmasker verplicht tijdens uw bezoek 
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle patiënten, medewerkers en artsen. 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.  

Maandagavond zijn extra maatregelen aangekondigd om de toenemende coronavirus besmettingen in Nederland terug te dringen.
Deze maatregelen hebben geen effect voor de zorg die wij verlenen bij Da Vinci Kliniek.

Patiënten die al bij ons onder behandeling zijn kunnen gewoon blijven komen. Ook kunnen nieuwe patiënten regulier naar ons verwezen worden.
Uiteraard hanteren wij strikt de meest actuele richtlijnen van het RIVM. Hierdoor en door aanvullende maatregelen die wij zelf hebben getroffen, kunnen wij onze zorgverlening op een veilige manier blijven aanbieden.

Een overzicht van onze richtlijnen (PDF)

Welke maatregelen hebben wij genomen

  • Wij ontvangen patiënten op zijn vroegst 10 minuten voorafgaand aan hun afspraak. Is de patiënt eerder? Dan verzoeken wij die, indien mogelijk, om buiten nog even te wachten.
  • Taxichauffeurs mogen niet binnen wachten.
  • In de kliniek wordt patiënten verzocht om hun handen te desinfecteren, wordt de temperatuur van patiënten opgemeten en vragen wij hen nogmaals naar klachten zoals hoesten, kortademigheid, neusverkoudheid, recent verlies van reuk of smaak, of koorts. Ook wordt gevraagd of men een huisgenoot in thuisisolatie heeft en of de patiënt uit een bron- en contactonderzoek van de GGD naar voren is gekomen als ‘nauw contact’ en het dringende advies heeft ontvangen om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan.
    Als dit het geval is, gaat de afspraak niet door en plannen we een nieuwe datum.
    Als het gaat over noodzakelijke zorg in het kader van wondgenezing, is het mogelijk de patiënt in de thuissituatie te behandelen.
  • In de hyperbare kamer zijn extra schermen geplaatst tussen de patiënten. Op die manier wordt lichamelijk contact vermeden.
  • Alle beademingsslangen, die bij de hyperbare zuurstoftherapie worden gebruikt, van alle patiënten worden iedere dag vervangen.
  • Om het aantal bezoekers in onze klinieken beperkt te houden ontvangen wij patiënten het liefst zonder begeleiding. Indien begeleiding nodig is in verband met mobiliteit, of om een andere zwaarwegende reden, dan is maximaal 1 begeleider toegestaan. Als de patiënt het prettig vindt, kan tijdens het intakegesprek of een controle iemand meeluisteren via de telefoon.


Ook wij zijn gestart met het opschalen van onze complexe wondzorg en hyperbare zuurstoftherapie! Dit betekent dat alle vestigingen vanaf maandag 25 mei weer open zijn voor verwijzingen en behandelingen van onze patiënten. Om dit mogelijk te maken hebben we passende maatregelen genomen in onze klinieken. Ook onze patiënten kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de kans op de verspreiding van het Corona virus. In de afbeelding staat aangegeven wat wij van onze patiënten verwachten. Maar ook wat zij van ons kunnen verwachten. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen de maatregelen naleeft en dat alle patiënten de zorg kunnen krijgen waar ze op wachten en die ze verdienen!  

 

 Bezoek aan de kliniek

U bent patiënt bij Da Vinci Kliniek en heeft deze week een afspraak in één van onze klinieken voor wondzorg of u bent in behandeling voor hyperbare zuurstoftherapie:

Als u zich ziek voelt, klachten heeft van verkoudheid en/of verhoging (temperatuur tot 38.0 graden Celsius) wordt u verzocht niet voor behandeling naar de kliniek te komen en uw afspraak af te bellen.

Als u ook koorts heeft (temperatuur hoger dan 38.0 graden Celsius) en kortademig bent of hoest, verzoeken wij u om uw afspraak af te bellen en tevens contact op te nemen met uw huisarts.

Als u geen van bovenstaande klachten heeft, kunt u gewoon naar de afspraak gaan. Enkele vestigingen van onze klinieken bevinden zich in een ziekenhuis, het kan zijn dat daar aanvullende maatregelen (gaan) gelden.

Belangrijk is dat Da Vinci Kliniek het landelijk RIVM beleid volgt, zodra dit verandert zal ook ons beleid waar nodig worden aangepast.

Welke maatregelen nemen onze klinieken?

 Als Da Vinci Kliniek nemen wij een aantal extra maatregelen om te zorgen dat wij u veilig kunnen blijven behandelen:

  1. Extra check voor start van de behandeling:
    1. Als u bij ons komt dan wordt er gevraagd of u in één van de aangemerkte risicogebieden bent geweest en/of u luchtwegklachten en/of koorts heeft.
    2. Zodra wij bij een patiënt of medewerker een verdenking op het coronavirus constateren worden ter plekke passende maatregelen getroffen.
  2. Grondige desinfectie van de HBO-kamer en behandelruimten tussen de behandelingen door

Medewerkers

  • Momenteel zijn er geen medewerkers besmet met het coronavirus
  • Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden of medewerkers in risicogebieden zijn geweest
  • Alle medewerkers hebben instructies ontvangen m.b.t. de voorzorgsmaatregelen, medewerkers met klachten van verkoudheid, kortademigheid en/of koorts blijven uit voorzorg thuis

Algemene vragen over coronavirus

Voor algemene vragen over het coronavirus en de actuele ontwikkelingen en maatregelen, verwijzen wij u naar de RIVM website:   https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

* Risicogebieden worden aangegeven op de bovengenoemde RIVM-website, de situatie verandert steeds dus raadpleeg voor uw bezoek de RIVM website.


VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.

BEHANDELINGEN

Amersfoort
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Arnhem
Hyperbare zuurstoftherapie

Geldrop
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Hoogeveen
Hyperbare zuurstoftherapie

Rotterdam
Hyperbare zuurstoftherapie
Complexe wondgenezing

Waalwijk
Hyperbare zuurstoftherapie