Casuïstiek: Goed effect hyperbare zuurstoftherapie bij patiënt met pijn, slik- en spraakklachten na bestraling in het hoofd-halsgebied.

Casuistiek-Amersfoort-jan-23.jpg

Casuïstiek: Goed effect hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) bij patiënt met pijn, slik- en spraakklachten na bestraling in het hoofd-halsgebied.

We zien een 57-jarige man verwezen door zijn hoofd-hals oncoloog wegens bestralingsschade van het hoofd-hals gebied.

Hij heeft een lange voorgeschiedenis met kanker in het hoofd-halsgebied.

In 1997 heeft hij voor de eerste keer kanker in de tong (T2N0M0) waarvoor hij operatieve verwijdering van de kanker krijgt en verwijdering van alle hals lymfeklieren rechts. Vervolgens krijgt hij bestralingen in het kaak- en halsgebied.

In 1997 krijgt hij voor de eerste maal 40 sessies hyperbare zuurstoftherapie ivm klachten passend bij late bestralingsschade.

In 2007 ontwikkelt meneer mondbodemkanker waarvoor hij foto dynamische behandeling krijgt.

In 2008 krijgt hij helaas kanker in zijn kaak en vindt er een uitgebreide kaakoperatie plaats (Commando). Ook worden de lymfeklieren van de linker hals verwijderd. Na deze operatie krijgt hij opnieuw bestralingen van het kaakgebied en de hals.

In 2011 krijgt hij 40 sessies hyperbare zuurstoftherapie preventief in verband met een operatie in het kaakgebied. Hij krijgt 30 sessies voor de operatie en 10 na de operatie ter bevordering van de wondgenezing in het bestraalde gebied.

Meneer is in 2022 verwezen voor HBOt door zijn hoofd-hals oncologie chirurg met toenemende klachten passend bij late bestralingsschade. Hij had een trekkend gevoel van de littekens in de hals en de onderkaak. Slikken gaat wel, maar wordt steeds lastiger. Hij verslikt zich vaak. Het kauwen gaat niet goed en hij moet alles in papvorm eten. Ook heeft hij moeite met verstaanbaar praten. Daarnaast heeft hij pijnklachten die altijd aanwezig zijn en verergeren bij koud weer. Aanraken van het gebied is ook pijnlijk. Hij gebruikt morfinepleisters ivm deze pijnklachten.

Na 8 behandelingen HBOt merkt hij afname van zijn pijnklachten waardoor hij de pijnmedicatie kan afbouwen. Na 28 behandelingen HBOt gaat het slikken en praten al veel beter.

Na afronding van 40 behandelingen geeft hij aan dat hij inmiddels pijnvrij is zonder medicatie. Het praten gaat nog veel makkelijker. Hij kan zich goed verstaanbaar maken. Het slikken gaat beter en de weefsels zijn veel minder stug waardoor ook de bewegingsbeperking in de nek is afgenomen.

Drie maanden na afronding van de behandeling was er telefonisch contact. Meneer gaf aan dat er nog steeds verdere verbetering was. Bij nacontrole bij zijn verwijzend specialist kon ook die het positieve resultaat bevestigen.

Concluderend: we zien een goed effect van hyperbare zuurstoftherapie bij een hoofd-hals patiënt die meerdere malen kanker heeft gehad en meerdere periodes bestralingen, waarbij er late bestralingsschade was ontstaan met een ernstige aantasting van de kwaliteit van leven.

VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 6 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.