Behandeling Long-COVID met hyperbare zuurstoftherapie mogelijk

long-covid-1200x801.jpeg

Eerder berichtten wij over een wetenschappelijk artikel over de behandeling van patiënten met Long-COVID met hyperbare zuurstoftherapie: https://www.nature.com/articles/s41598-022-15565-0

In dit onderzoek werden patiënten behandeld met hyperbare zuurstoftherapie of “nep” therapie, waarbij patiënten en onderzoekers niet wisten wie in welke groep zat. De uitkomst van dit onderzoek laat een positief effect zien op cognitieve functies ten opzichte van de placebo groep. Patiënten die daadwerkelijk hyperbare zuurstof kregen, hadden meer verbetering ten aanzien van aandacht, geheugen, energie, slaap, pijn en psychiatrische klachten dan de controle groep. Ook lieten MRI scans positieve veranderingen in de hersenen zien. Deze veranderingen op MRI worden in een apart artikel verder beschreven: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158222002832?via%3Dihub

Er is nog veel onbekend over long-COVID/post-COVID-syndroom: zowel over hoe de klachten ontstaan als welke behandelingen effectief kunnen zijn. Ook rondom de behandeling met hyperbare zuurstoftherapie staan nog vragen open, bijvoorbeeld over hoe lang het positieve effect aanhoudt. Da Vinci Kliniek heeft in samenwerking met andere zorgverleners een studieprotocol opgesteld om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, en is op dit moment op zoek naar financiering om de studie uit te kunnen voeren. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dit publiceren op onze website.

In de tussentijd voelt De Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde echter wel de urgentie om de behandeling mogelijk te maken voor patiënten met Long-COVID. Binnen de wetenschappelijke vereniging is daarom afgesproken dat de behandeling kan worden aangeboden onder de volgende voorwaarden:

  • De klachten zijn 3 maanden na de positieve Covid19 test nog aanwezig;
  • Het gaat om cognitieve klachten (zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratie- en aandachtsproblemen en overprikkelingsverschijnselen);
  • Patiënten moeten verwezen worden door hun behandelend medisch specialist (bijvoorbeeld neuroloog, longarts of revalidatiearts, een verwijzing van de huisarts is niet geldig). Let op: de behandeling wordt niet standaard vergoed door de zorgverzekeraar, de medisch specialist kan hiervoor een machtiging aanvragen bij de zorgverzekeraar.

Indien u geïnteresseerd bent in de behandeling en meer informatie wilt, mail dan naar info@davincikliniek.com.

Wij waarschuwen verder patiënten en zorgverleners voor aanbieders van zogenaamde ‘milde’ hyperbare zuurstoftherapie: de hoeveelheid zuurstof en druk die door hen gebruikt worden zijn veelal (veel) lager dan in het gepubliceerde onderzoek. Omdat de werkzaamheid van de therapie juist afhangt van de hoeveelheid zuurstof en druk, is het volstrekt onduidelijk of ‘milde’ hyperbare zuurstoftherapie dezelfde effecten geeft. Een goed onderscheid is te maken door te vragen of een hyperbaar centrum contracten heeft met zorgverzekeraars voor andere, wel-erkende indicaties: zo ja, dan wordt in dit centrum de behandeling aangeboden tegen medisch-wetenschappelijke voorwaarden en volgens de geldende kwaliteitsstandaarden.

VESTIGINGEN

Da Vinci Kliniek heeft 5 vestigingen in Nederland.

Bekijk hier onze vestigingen en de contactgegevens per vestiging.